Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Drodzy Czytelnicy,

Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, który możemy zaobserwować w ostatnich dwóch latach zatrząsł w posadach rynkiem ekspertów z branży IT.