„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Content 8/2023

The content of 8/23 issue of magazine Przemysł Spożywczy.