Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Pożegnanie Profesora Krzysztofa Krygiera

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2023 r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Krygier. Żegnamy wspaniałego nauczyciela akademickiego, wybitnego naukowca i popularyzatora wiedzy, a przede wszystkim życzliwego człowieka emanującego zawsze pozytywną energią. Będzie nam Profesora bardzo brakowało. Redakcja czasopisma Przemysł Spożywczy Pożegnanie Profesora odbędzie się 6 czerwca br. o godz. 13.00 (Sala Powązki Wojskowe, ul. Powązkowska 43/45, Warszawa), […]