Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Roczny spis treści 2022 r.

Wykaz autorów i artykułów – „Przemysł Spożywczy” GOSPODARKA Nr Str. Szczepaniak Iwona, Ambroziak Łukasz, Drożdż Jadwiga, Mroczek Robert – Rynek i przemysł spożywczy w 2021 roku – część I 1 2 Achrem-Achremowicz Bohdan – Czy można wyeliminować głód na świecie? 1 9 Szczepaniak Iwona, Ambroziak Łukasz, Drożdż Jadwiga, Mroczek Robert – Rynek i przemysł spożywczy […]