Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 7/2022

żywność

ECONOMY Climatic Competitiveness of Enterprises in The Polish Agri-Food Sector  (DOI10.15199/65.2022.7.1)Renata Grochowska  4 Wiew more This article presents the challenges faced by enterprises in the field of „green” transformation, including the Polish agri-food sector. Particular attention was paid to barriers in the adaptation of Polish companies to the current EU climate policy, new pro-climate requirements for enterprises, […]