Mazowiecki Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Przemysłu Spożywczego po pandemii

Czas pandemii w sposób oczywisty ograniczył osobiste kontakty koleżeńskie pomiędzy działaczami Oddziału. Dominowały kontakty telefoniczne oraz internetowe. Bezpośrednie spotkania z oczywistych względów miały charakter wybiórczy oraz ograniczony co do ilości uczestników. W kwietniu 2022 roku odbyło się niezwykle uroczyste spotkanie działaczy w Zakładzie Przetwórstwa Mięsa i Tłuszczu Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Całe spotkanie miało charakter […]