Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 12/2021

ECONOMY Relationships Between the Food Industry in Poland and Abroad During The COVID-19 Pandemic   (DOI10.15199/65.2021.12.1)Łukasz Ambroziak, Małgorzata Bułkowska  4 Wiew more The purpose of the article is to assess the relationship between the food industry in Poland and abroad during the COVID-19 pandemic. The subject of the study was the Polish export of food industry products, […]

Właściwości prozdrowotne oleju konopnego

olej konopy

DOI 10.15199/65.2021.12.5 Jagoda Kępińska-Pacelik, Wioletta Biel STRESZCZENIE: Olej konopny jest otrzymywany z nasion i kwiatów konopi siewnych (Cannabis sativa L.). Najbardziej rozpowszechniony rodzaj oleju to ten zawierający CBD, który pozbawiony jest właściwości psychogennych. Konopie siewne mają dość szerokie zastosowanie, od kosmetologii, aż po przemysł spożywczy. Zarówno olej z nasion jak i kwiatów, charakteryzuje się prozdrowotnymi […]

Przemysł Spożywczy 12/2021

GOSPODARKA                    Związki przemysłu spożywczego w Polsce z zagranicą podczas pandemii COVID-19  (DOI10.15199/65.2021.12.1)Łukasz Ambroziak, Małgorzata Bułkowska  4 Zobacz więcej Celem artykułu jest ocena relacji przemysłu spożywczego w Polsce z zagranicą podczas pandemii COVID-19. Przedmiotem badania był polski eksport produktów przemysłu spożywczego, zaangażowanie zagranicznych inwestorów bezpośrednich w przemyśle spożywczym w Polsce oraz działalności polskich przedsiębiorstw w przemyśle spożywczym za granicą. Analiza obejmuje lata 2011-2020, jednakże szczególną […]