Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Chłodzenie żywności – zastosowanie suchego lodu

DOI 10.15199/65.2021.8.4 Chłodzenie jako sposób na przedłużenie trwałości żywności było znane ludzkości od bardzo dawna. Już w starożytnych Indiach, Egipcie, Grecji i Rzymie chłodzono wodę i wino w glinianych, porowatych amforach, które przechowywano w przewiewnych piwnicach. Na starych freskach egipskich sprzed 4500 lat przedstawiona jest „chłodziarka” domowa, której działanie polegało na odprowadzeniu ciepła na skutek […]