Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 7/2019

logistyka

GOSPODARKA Gazele Biznesu 2018 – ranking najszybciej rozwijających się firm spożywczych Jadwiga Drożdż    2 Zobacz więcej Dziewiętnasta lista Gazel Biznesu powstawała w okresie dobrej koniunktury gospodarczej i jest najliczniejszą w historii rankingu, lecz nie dotyczy to podrankingu obejmującego firmy spożywcze. W niektórych poprzednich edycjach lista producentów żywności i napojów była o kilkanaście podmiotów dłuższa. […]