Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Roczny spis treści 2021 r.

Wykaz autorów i artykułów – „Przemysł Spożywczy”

GOSPODARKANrStr.
Achrem-Achremowicz Bohdan – Wpływ pandemii koronawirusa na rynek produktów spożywczych i gastronomię w USA1020
Ambroziak Łukasz – Brexit: Umowa między UE a Wielką Brytanią pozwoliła uniknąć chaosu w polsko-brytyjskim handlu rolno-spożywczym52
Ambroziak Łukasz, Małgorzata Bułkowska – Relacje przemysłu spożywczego w Polsce z zagranicą podczas pandemii COVID-19124
Bułkowska Małgorzata – Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w dobie pandemii COVID-1992
Bułkowska Małgorzata – Stan i perspektywy rozwoju handlu rolno-spożywczego Polski z Chinami111
Drożdż Jadwiga – Firmy przemysłu spożywczego w rankingu Rzeczpospolitej – Lista 200032
Drożdż Jadwiga, Robert Mroczek, Anna Staszczak – Przemysł spożywczy po turbulencjach spowodowanych pandemią COVID-19812
Gramza-Michałowska Anna, Bartosz Kulczyński – Kierunki zmian w gastronomii w pandemii910
Grochowska Renata, Anna Staszczak – Możliwości implementacji założeń unijnej strategii „Od pola do stołu” w sektorze rolno-spożywczym72
Kosior Katarzyna – Rozwój start-upów w segmencie agtech i foodtech – charakterystyka, modele biznesowe, finansowanie58
Kowalczyk Stanisław – Ekonomiczne skutki zafałszowania żywności na rynku polskim49
Kwasek Mariola – Spożycie żywności w gospodarstwach domowych w Polsce112
Kwasek Mariola, Stanisław Kowalczyk – Rynek żywności ekologicznej na świecie i w Polsce22
Łopaciuk Wiesław – Polski rynek zbóż w latach 2010-20201011
Mroczek Robert – Sektor mięsa czerwonego i drobiowego w Polsce w dobie pandemii koronawirusa COVID-1942
Romel Emilia, Małgorzata Wroniak – Rynek surowców oleistych w UE w latach 2000-201978
Szajner Piotr – Wpływ wdrożenia unijnej strategii „Od pola do stołu” na rozwój branży mleczarskiej w Polsce104
Szczepaniak Iwona – Ceny żywności w Polsce i Unii Europejskiej w 2020 roku84
Szczepaniak Iwona, Bożena Nosecka – Sektor soków i napojów owocowych i warzywnych w Polsce62
Szczepaniak Iwona, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek – Rynek i przemysł spożywczy w 2020 roku12
PRAWONrStr.
Gajda-Wyrębek Joanna, Jolanta Jarecka – Substancje pomocnicze w przetwórstwie – wymagania prawne i zasady stosowania w żywności820
Jackowska-Tracz Agnieszka – Analiza sytuacji epidemiologicznej na podstawie raportów EFSA612
Mania Monika – Aktualny stan prawny w zakresie zanieczyszczenia środków spożywczych ołowiem i kadmem912
Mania Monika, Małgorzata Rebeniak, Oksana Orshulayk, Ewelina Charos, Jacek Postupolski – Aspekty legislacyjne związane z zanieczyszczeniem środków spożywczych pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia w świetle prac Komisji Europejskiej415
Mirosz Paweł – Mleko i przetwory mleczne w kategorii żywności funkcjonalnej – wybrane zagadnienia prawne dotyczące składu, znakowania i reklamy1210
Mirosz Paweł – Nowa żywność – prawo i praktyka z punktu widzenia nowych technologii i innowacji w przemyśle spożywczym422
Zawadka Marta – Etykietowanie i reklama żywności w praktyce215
TECHNIKA – TECHNOLOGIANrStr.
Bomba Adriana, Andrzej Babuchowski, Marek Adamczak – Zastosowanie dyfrakcji laserowej do badania stabilności emulsji typu olej w wodzie w przemyśle mleczarskim1025
Chwastowska-Siwiecka Iwona – Chłodzenie żywności – zastosowanie suchego lodu826
Chwastowska-Siwiecka Iwona – Ser ricotta – produkcja, charakterystyka i cechy jakościowe1032
Czapski Janusz – Kwaszenie warzyw i owoców520
Dasiewicz Krzysztof – Merchandising – technika gwarantująca skuteczność i bezpieczeństwo sprzedaży mięsa i produktów mięsnych1216
Dasiewicz Krzysztof – Mięso in vitro – dylematy producentów oraz konsumentów312
Jackowska-Tracz Agnieszka – Promieniowanie jonizujące – alternatywna metoda konserwacji żywności1114
Jackowska-Tracz Agnieszka – Wysokie ciśnienia hydrostatyczne jako alternatywna metoda konserwacji żywności427
Jackowski Mateusz – Piwo bezalkoholowe – jakie to proste845
Kępińska-Pacelik Jagoda, Wioletta Biel – Charakterystyka starych gatunków pszenicy i ich zastosowanie w przemyśle spożywczym715
Kiełb Artur, Martyna Walczuk, Wiktoria Wilkowska, Weronika Zduńczyk, Dorota Zielińska – Porównanie tradycyjnego zakwasu buraczanego z fermentowanym sokiem buraczanym516
Kręgiel Dorota Asaia sp. – unikatowy rodzaj bakterii kwasu octowego621
Lipińska Edyta, Elżbieta Hać-Szymańczuk, Kamil Piwowarek, Weronika Gas – Badania nad zastosowaniem techniki termowizyjnej do monitorowania jakości mikrobiologicznej wędliny drobiowej118
Pytka Monika, Agnieszka Malik, Piotr Janas – Kultury starterowe wykorzystywane w produkcji win regionalnych1224
Sawicki Wojciech – Autentyczność żywności – wykrywanie zafałszowań produktów spożywczych210
Sawicki Wojciech – Techniki chemometryczne w analizie zafałszowań produktów spożywczych838
Sielicka-Różyńska Maria, Joanna Brzezińska – Wykorzystanie badań eye trackingowych do oceny postrzegania wzrokowego znakowania produktów spożywczych216
Stadnik Joanna, Karolina Wójciak – Innowacje w produkcji wyrobów mięsnych36
Szymańska Iwona, Iwona Ścibisz – Kształtowanie jakości i bezpieczeństwa żywności minimalnie przetworzonej1052
Towarnicki Krzysztof – Układy hydrauliczne w maszynach piekarniczych433
Ziarno Małgorzata, Dorota Zaręba – Sery z mikrobów?1044
ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIENrStr.
Biernacka Patrycja, Grzegorz Tokarczyk – Owoce morza – źródło substancji odżywczych331
Dłużewska Elżbieta, Katarzyna Marciniak-Łukasiak – Wpływ kawy na zdrowie człowieka1233
Dżugan Małgorzata, Michał Miłek, Ewelina Sidor, Monika Tomczyk – Miód pszczeli w żywieniu i profilaktyce zdrowotnej320
Goździk Natalia, Małgorzata Wroniak – Charakterystyka polskiego rynku internetowego olejów tłoczonych na zimno928
Hać-Szymańczuk Elżbieta, Aneta Cegiełka – Substancje dodatkowe i składniki żywności w przetwórstwie mięsa848
Hać-Szymańczuk Elżbieta, Aneta Cegiełka, Kamil Piwowarek, Alicja Napiórkowska – Przyprawy – naturalne składniki żywności222
Jeż Karolina, Anna Piotrowska, Katarzyna Świąder, Joanna Rachtan-Janicka – Charakterystyka i ocena składu wybranych suplementów diety wspomagających układ krążenia629
Karwat Natalia, Małgorzata Wroniak – Czarnuszka siewna – cenny surowiec do otrzymywania oleju638
Kępińska-Pacelik Jagoda, Wioletta Biel – Ostryż barwierski (Curcuma longa L.) – źródło kurkuminy, wykorzystanie w przemyśle spożywczym i medycynie525
Kępińska-Pacelik Jagoda, Wioletta Biel – Wartość odżywcza zbóż niechlebowych i możliwość ich wykorzystania w przemyśle920
Kępińska-Pacelik Jagoda, Wioletta Biel – Właściwości prozdrowotne oleju konopnego1227
Kępińska-Pacelik Jagoda, Wioletta Biel – Znaczenie glutenu w technologii żywności i jego wpływ na zdrowie konsumenta233
Kruk Jagoda, Karolina Jachimowicz, Anna Winiarska-Mieczan – Inozytol oraz jego właściwości pomocne w leczeniu zaburzeń płodności724
Krzysztofik Barbara, Barbara Krochmal-Marczak – Ocena konsumencka serów dojrzewających produkowanych z mleka krowiego1060
Kuchniewska Aleksandra, Rafał Wołosiak – Ocena wiedzy badanej grupy konsumentów na temat probiotyków,860
Makała Halina – Owady jako źródło składników odżywczych w żywieniu brojlerów915
Makała Halina – Występowanie i zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych w produktach spożywczych119
Nicewicz Robert, Beata Bilska – Postrzeganie przez konsumentów produktów z końcową datą ważności644
Podgórski Michał, Dorota Klensporf-Pawlik – Wpływ dodatku tłoczonego na zimno oleju z nasion pomidorów na jakość żywieniową i stabilność olejów rafinowanych856
Pokorski Patryk, Monika Hoffmann – Możliwości zastosowania konopi włóknistych (Cannabis sativa L. var. sativa) w żywności1126
Sady Sylwia, Maria Sielicka-Różyńska – Canihua i komosa ryżowa – porównanie wybranych właściwości prozdrowotnych bezglutenowych pseudozbóż529
Salamon Agnieszka – Polifenole w piwie1120
Walma Aleksandra, Klaudia Kulik, Katarzyna Świąder, Joanna Rachtan-Janicka – Analiza rynku żywności bezglutenowej oraz rozpoznawalności systemu znakowania licencjonowanym znakiem towarowym Przekreślonego Kłosa438
Wojtulewicz Klaudia, Tomasz Florowski, Anna Florowska – Aktualne problemy jakości rynkowego mięsa kulinarnego w opinii konsumentów325
Zielińska Dorota, Iwona Szymańska – Psychobiotyki – rola w kształtowaniu zdrowia człowieka227
LOGISTYKA – OPAKOWANIANrStr.
Budryn Grażyna, Agnieszka Nowak – Innowacje w pakowaniu żywności w gospodarce zrównoważonej1132
Cierach Marek, Grażyna Gozdecka, Błażej Błaszak, Małgorzata Bąk, Beata Chełminiak – Wybrane aspekty bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego oferowanej na rynkach lokalnych728
Gajlewicz Izabela – Zamknięcia do opakowań w przemyśle spożywczym124
Kaszuba Alicja, Jacek Frydrych – Innowacyjne opakowania celulozowe do żywności868
Makała Halina – Współczesne rozwiązania i trendy w pakowaniu mięsa i przetworów mięsnych534
Szymańska Iwona – Ocena Cyklu Życia (LCA) opakowań w koncepcji zrównoważonego rozwoju935
Wiza Paulina Luiza, Wojciech Styburski, Alina Nowotarska, Klaudia Spych – Innowacje w produkcji mleka – studium przypadku grupy producenckiej732
EKSPERTNrStr.
Janów Gwidon – Para w przemyśle spożywczym. Bezpieczeństwo i higiena – eliminacja ryzyka zanieczyszczenia żywności835
Wieprzkowicz-Rzewuski Robert – Trendy na rynku napojów alkoholowych651

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.