Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Roczny spis treści „Przemysłu Spożywczego” 2018 r.

GOSPODARKANrStr.
Ambroziak Łukasz –Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i inwestycje polskich firm za granicą42
Bulkowska Małgorzata –Rozwój polskiego eksportu rolno-spożywczego w 2017 r.94
Bułkowska Małgorzata –Chiny – strategiczny partner Polski w handlu z krajami spoza UE166
Bykowski Piotr J. –Rynek ryb i owoców morza w UE – konsumpcja i wydatki1010
Bykowski Piotr J. –Rynek ryb i owoców morza w UE – przyszłość1114
Bykowski Piotr J. –Rynek ryb i owoców morza w UE- surowce dla konsumpcji i przetwórstwa914
Chechelski Piotr –Korporacje transnarodowe w procesach innowacyjnych przemysłu spożywczego122
Chyłek Eugeniusz Karol –Wsparcie produkcji żywności w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027816
Chyłek Eugeniusz Karol, Bagińska-Chyłek Dominika, Break Artur –IX program ramowy Unii Europejskiej „Horyzont Europa”118
Chyłek Eugeniusz Karol, Chyłek Katarzyna, Orzechowska Katarzyna, Sosińska Agata –Ślad środowiskowy i jego znaczenie dla rynku produktów i organizacji62
Chyłek Eugeniusz Karol, Chyłek Katarzyna, Orzechowska Katarzyna –Uwarunkowania działalności zaplecza naukowo-badawczego w Programach Ramowych Unii Europejskiej312
Drożdż Jadwiga –Gazele Biznesu 2017 – ranking najszybciej rozwijających się firm77
Drożdż Jadwiga, Mroczek Robert –Aktualne podstawy rozwoju przemysłu spożywczego w 2017 r.86
Figiel Szczepan –Żywnościowe innowacje produktowe. Międzynarodowe trendy48
Hryszko Krzysztof –Krajowy rynek ryb – stan, tendencje, problemy, perspektywy214
Jurowczyk Paweł –Zachowania konsumenckie kobiet i mężczyzn111
Kłosiewicz-Górecka Urszula –Handel detaliczny artykułami żywnościowymi w Polsce72
Kosior Katarzyna –Analityka Big Data w zarządzaniu łańcuchem dostaw w przemyśle spożywczym (ujęcie ekonomiczne)910
Kwasek Mariola –Samowystarczalność żywnościowa Polski na tle Unii Europejskiej112
Mroczek Robert –Sektor mięsa czerwonego i drobiowego32
Nosecka Bożena, Szczepaniak Iwona –Przetwórstwo owoców i warzyw w Polsce67
Szajner Piotr –Polski handel zagraniczny produktami mlecznymi38
Szczepaniak Iwona –Konkurencyjność wewnętrzna i zewnętrzna polskiego przemysłu spożywczego12
Szczepaniak Iwona –Procesy koncentracji w polskim przemyśle spożywczym52
Tereszczuk Mirosława –Przemysł mleczarski w Polsce104
Tereszczuk Mirosława –Rynek napojów alkoholowych w Polsce812
PRAWO  
Gajda-Wyrębek Joanna, Jolanta Jarecka, Marta Dłużewska –Zmiany przepisów UE dotyczące substancji dodatkowych i aromatów510
Jeżewska Dominika, Grażyna Osęka, Iwona Kowalczyk-Andrzejewska –Znakowanie napojów alkoholowych wartością odżywczą. Co powinna zawierać etykieta?613
Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Marta Dmitruk –Ponowna ocena substancji dodatkowych przez EFSA i jej konsekwencje dla producentów żywności926
Kowalczyk-Andrzejewska Iwona, Grażyna Osęka, Marta Zawadka –Zanieczyszczenia w żywności – przegląd najnowszych zmian prawnych i prac KE oraz EFSA24
Makała Halina Priorytety w zakresie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej1052
Mania Monika, Małgorzata Rebeniek, Tomasz Szynal, Jacek Postupolski –Pierwiastki szkodliwe dla zdrowia człowieka w świetle prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO1047
Osęka Grażyna, Iwona Kowalczyk-Andrzejewska –Oświadczenia zdrowotne dotyczące składników botanicznych. Postęp prac, skutki dla przedsiębiorców514
Osęka Grażyna, Marta Zawadka –Tradycyjna żywność z państw trzecich. Nowa żywność – nowe regulacje114
Pawlicka Marzena, Małgorzata Mazańska, Jacek Postupolski –Bezpieczeństwo materiałów silikonowych stosowanych w przemyśle spożywczym920
Podsiadło Wiktor –Obniżone stawki VAT na podobne produkty spożywcze a zasada neutralności podatkowej710
Wróbel-Jędrzejewska Magdalena , Urszula Stęplewska, Elżbieta Polak –Fluorowane gazy cieplarnianie – nowe obowiązki operatorów urządzeń chłodniczych822
Wróbel-Jędrzejewska Magdalena, Urszula Stęplewska, Elżbieta Polak –Fluorowane gazy cieplarniane – nowe obowiązki postępowania z urządzeniami chłodniczymi934
Wrześniewska-Wal Iwona –GMO w uprawach i żywności. Nowa ustawa o GMO412
Wrześniewska-Wal Iwona –Mediacje między przedsiębiorcami branży spożywczej210
Zawadka Marta –Profile składników odżywczych – brakujący element w regulacji oświadczeń126
TECHNIKA – TECHNOLOGIA  
Andrzejczyk Rafał Marta Gosz –Wykorzystanie magazynu chłodu w kompaktowej komorze przechowalniczej1230
Bilska Beata, Danuta Kołożyn-Krajewska –Straty żywności w przetwórstwie spożywczym. Przyczyny i możliwości ograniczenia123
Bogdanowicz Julia, Wacław Mozolewski, Sylwester Rybaczek –Współczesne techniki zamrażania – możliwości poprawy kinetyki procesu oraz przebiegu krystalizacji828
Cegiełka Aneta, Elżbieta Hać-Szymańczuk –Chitozan, naturalny biopolimer przedłużający trwałość produktów534
Czaczyk Katarzyna, Anna Dobrowolska –Zagrożenia mikrobiologiczne w owocach i warzywach o małym stopniu przetworzenia619
Dmowski Przemysław, Karol Zakrzewski –Herbaty czarne – jakość sensoryczna i ich właściwości przeciwutleniające734
Dziedzic Krzysztof, Maria Różańska, Danuta Górecka, Marzanna Hęś, Sylwia Mildner-Szkudlarz –Możliwości wykorzystania produktów ubocznych przemysłu zbożowo-młynarskiego1236
Efenberger-Szmechtyk Magdalena, Agnieszka Nowak –Ekstrakty bogate w polifenole – naturalne konserwanty produktów mięsnych528
Góźdź Jan, Maciej Posiadała –Dozowniki celkowe typ DC do materiałów sypkich939
Grabowicz Aleksandra, Grażyna Czaja-Bulsa –Aplikacja mobilna w diecie bezglutenowej1124
Kawka Damian, Elżbieta Dłużewska, Magdalena MaszewskaTechnologie mikrokapsułkowania – nowe trendy424
Kowalska Hanna, Agata Marzec, Jolanta Kowalska, Kinga Samborska, Alicja Stelmach, Andrzej Lenart –Zrównoważone technologie – wykorzystanie roślinnych produktów ubocznych126
Król Jolanta, Aneta Karasińska, Aneta Brodziak, Joanna Barłowska, Monika Kędzierska-Matysek –Jakość fizykochemiczna i mikrobiologiczna lodów oferowanych na rynku1016
Kryszak Dariusz, Tomasz P. Olejnik –Linear motion mechanisms in the transport of loose products in the food industry1242
Krzysztofik Barbara –Oddziaływanie wysokich ciśnień na jakość i trwałość dań gotowych i produktów mięsnych1034
Kulczyński Bartosz, Marzena Bueschke, Anna Gramza-Michałowska, Oskar Szczepaniak, Joanna Kobus-Cisowska –Kształtowanie nowych cech produktów w wyniku odwadniania osmotycznego850
Kurek Marcin, Małgorzata Moczkowska, Sabina Karp –Jak zwiększyć zastosowanie beta-glukanu w przemyśle spożywczym?1119
Maćkiw Elżbieta, Monika Stasiak, Joanna Kowalska, Katarzyna Kucharek –Zagrożenia mikrobiologiczne występujące w produktach mięsnych326
Makała Halina –Żywność funkcjonalna i jej znaczenie na współczesnym rynku118
Michalak-Majewska Monika, Dorota Teterycz –Karczoch zwyczajny – innowacyjny surowiec o szerokim zastosowaniu730
Michalska Katarzyna, Jolanta Kowalska –Adaptacja wymagań standardu BRC w zakładzie produkującym karmę dla zwierząt1120
Mierzejewska Sylwia, Joanna Piepiórka-Stepuk, Mariusz Wlazło –Metody wykrywania biofilmu na linii produkcyjnej220
Nowak Agnieszka –Pobieranie i przygotowanie próbek żywności. Badania mikrobiologiczne224
Pacesz Alina, Anna Sip –Komosa ryżowa – nie tylko skarb Inków623
Pawlicka Marzena, Andrzej Starski, Jacek Postupolski –Zanieczyszczenie żywności węglowodorami olejów mineralnych130
Pawlikowska Ewelina, Dorota Kręgiel –Naturalne konserwanty pochodzenia drobnoustrojowego726
Radzymińska Monika, Andrzej Wesołowski, Ewa Siemianowska –Wpływ ultradźwięków na cechy jakości żywności1249
Reder Paweł, Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk –Oczyszczanie ścieków w zakładach mleczarskich1028
Różańska Maria, Sylwia Mildner-Szkudlarz –Pieczywo bezglutenowe – wyzwania technologiczne432
Rygała Anna, Dorota Kręgiel –Monitoring jakości wody technologicznej, jako istotny element systemu HACCP320
Schube Violetta, Katarzyna Ratusz, Joanna Gajda-Wyrębek –Ekstrakty drożdżowe – nowa odsłona522
Stasiak-Różańska Lidia, Karolina Kraśniewska, Anna Berthold-Pluta –Sery pleśniowe – występowanie bakterii Listeria monocytogenes336
Szczepańska Justyna, Krystian Marszałek, Sylwia Skąpska –Homogenizacja wysokociśnieniowa w przemyśle spożywczym428
Świątek Magdalena, Włodzimierz Bednarski, Mariusz Śliwiński –Żywieniowe i technologiczne uwarunkowania zmniejszania zawartości laktozy w mleku i produktach mlecznych1024
Trząskowska Monika, Bogusław J. Cieślicki –Zastosowanie ozonu w produkcji bezpiecznej żywności416
Wojtczak Adrian, Małgorzata Ziarno, Katarzyna Czarniak –Wpływ czynników technologicznych na przeżywalność Lb. acidophilus i Lb. casei842
Zadernowska Anna, Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, Marek Zadernowski, Arkadiusz Zakrzewski, Urszula Zarzecka –Challenge tests –przewidywanie i eliminacja potencjalnych zagrożeń mikrobiologicznych. Listeria monocytogenes w żywności616
Żbikowska Anna, Małgorzata Kowalska, Katarzyna Żbikowska, Katarzyna Marciniak-Łukasiak –Akryloamid w żywności – charakterystyka i sposoby ograniczenia230
Żmijewski Tomasz, Wacław Mozolewski, Sylwester Rybaczek –Charakterystyka i kierunki zagospodarowania dziczyzny332
ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE  
Anioła Jacek, Aleksandra Malinowska –Fitomelatonina w produktach spożywczych138
Bialik Michał, Ewa Gondek, Artur Wiktor, Piotr Latocha, Dorota Witrowa-Rajchert –Minikiwi – nowy, cenny surowiec dla przemysłu spożywczego439
Borowski Marek, Bartłomiej Kulisz –Zamówienia publiczne na dostawy artykułów spożywczych543
Cichocka Aleksandra –Dieta DASH najlepsza dieta w nadciśnieniu1134
Dmowski Przemysław, Karol Zakrzewski –Herbaty czarne – jakość sensoryczna i ich właściwości przeciwutleniające734
Drywień Małgorzata, Jadwiga Hamułka, Górnicka Magdalena, Agata Wawrzyniak, Joanna Frąckiewicz, Agnieszka Woźniak, Anna Ciecierska –Spożycie produktów fermentowanych. Badania ankietowe kobiet236
Jędrusek-Golińska Anna, Dorota Piasecka-Kwiatkowska, Marzanna Hęś, Marta Burzyńska –Wiedza chorych o diecie bezglutenowej i zawartości glutenu w produktach. Badania ankietowe640
Kalisz Stanisław, Anna Grobelna, Bartosz Kruszewski, Andrzej Mazurkiewicz –Preferencje konsumentów na rynku napojów bezalkoholowych631
Kowalska Jolanta, Izabela Zasiewska, Bogumiła Urbańska, Marta Ciecierska –Ocena sensoryczna czekolad wyprodukowanych z różnych odmian ziarna kakaowego1210
Kowalska Małgorzata, Paulina Mitrosz, Klaudia Osytek –Wybrane aspekty dotyczące fałszowania żywności1216
Kruszewski Bartosz, Stanisław Kalisz, Anna Grobelna –Akceptacja konsumencka żywności utrwalanej innowacyjnymi metodami436
Kukułowicz Anita –Wiedza konsumentów o aloesie i produktach aloesowych538
Kulisz Bartłomiej –Marnowanie żywności w sieciach handlowych628
Maćkiw Elżbieta, Joanna Kowalska, Katarzyna Kucharek, Monika Stasiak, Jacek Postupolski –Produkty mleczne – najczęściej występujące zagrożenia mikrobiologiczne1126
Mania Monika, Małgorzata Rebeniak, Tomasz Szynal, Jacek Postupolski –Wodorosty morskie – źródło pobrania pierwiastków szkodliwych dla zdrowia1222
Marciniak-Łukasiak Katarzyna, Elżbieta Dłużewska –Pseudozboża w żywności bezglutenowej946
Młynarczyk Karolina, Dorota Walkowiak-Tomczak –Produkty handlowe z bzu czarnego – ocena właściwości bioaktywnych870
Pielak Marlena, Ewa Ołubiec-Opatowska, Ewa Czarniecka-Skubina, Danuta Jaworska –Współczesne trendy w spożyciu wybranych produktów zbożowych636
Ponder Alicja, Magdalena Morka, Ewelina Hallmann –Ocena zawartości związków przeciwutleniających w owocach świdośliwy, aronii czarnoowocowej i czeremchy amerykańskiej1040
Stadnik Joanna, Paulina Kęska –Bioaktywne produkty proteolizy białek mięśniowych341
Stasiak-Różańska Lidia, Karolina Kraśniewska –Kasza jaglana – wartość żywieniowa oraz właściwości prozdrowotne141
Szymańska Iwona, Anna Żbikowska, Paulina Mitrosz –Białka – charakterystyka, właściwości i ich alternatywne źródła1226
Świąder Katarzyna, Agnieszka Trybuła, Dominika Średnicka-Tober, Ewelina Hallmann –Syropy i melasy jako naturalne zamienniki cukru134
Wichrowska Dorota, Anna Walc, TomaszKnapowski, Wojciech Kozera –Znaczenie i udział suplementów diety w żywieniu osób dorosłych739
Ziarno Małgorzata, Dorota Zaręba –HMO oligosacharydy mleka ludzkiego1130
LOGISTYKA – OPAKOWANIA  
Frąckowiak Piotr –Producenci napojów optymalizują i standaryzują logistykę718
Jarzębowski Sebastian, Natalia Bezat –Zarządzanie krótkimi łańcuchami dostaw. Branża spożywcza144
Pawlicka Marzena, Małgorzata Mazańska, Jacek Postupolski –Opakowania z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu240
Puzakov Viktor –Znakowanie opakowań naturalnych1140
Samsonowska Katarzyna, Alicja Kaszuba, Monika Kaczmarczyk –Oleje mineralne w opakowaniach do żywności722
Sokołowski Grzegorz –Efektywność systemów identyfikowalności. Na co zwracać uwagę?714
Śwircz Jakub –CROSS czyli sposób na konsumencką nudę1138
Żakowska Hanna –Biotworzywa do produkcji opakowań żywności345
WYDARZENIA  
Ceny żywności w 2018 r.244
Wesołowski Bronisław –Podsumowanie pracowitego 2017 roku!243
Wspomnienie o Prof. Antonim Rutkowskim1055
Wybrane targi dla branży spożywczej w 2018 r.147

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.