Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 11/2021

Jakość i bezpieczeństwo żywności

ECONOMY   

TECHNICS-TECHNOLOGY          

 • Study Of Thermal Technics for Monitoring the Microbiological Quality Meat Products   (DOI10.15199/65.2021.11.2)
  Edyta Lipińska, Elżbieta Hać-Szymańczuk, Kamil Piwowarek, Weronika Gas   8

FOOD-FEEDING     

 • Possibilities of Using Hemp (Cannabis Sativa L. Var. Sativa) in Food  (DOI10.15199/65.2021.11.5)
  Patryk Pokorski, Monika Hoffmann  26

LOGISTIC-PACKAGING

EVENTS

 • Extraordinary use of neonicotinoids to protect sugar beet in 2020/21  12
 • Antimicrobial resistance: what is the risk of spread through animal transport?  18
 • Is carp a healthy fish?  24
 • 46% of consumers across the Europe have significantly lowered meat products consumption  36
 • Blueberry, chokeberry, strawberry and mini-kiwi record the highest increases in consumption  39

Aktualności

Pożegnanie Profesora Krzysztofa Krygiera

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2023 r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Krygier. Żegnamy wspaniałego nauczyciela akademickiego, wybitnego naukowca i popularyzatora wiedzy, a przede wszystkim życzliwego

Akademia Prawa Żywnościowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w Akademii Prawa Żywnościowego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r.  w formule on-line