Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 11/2019

ECONOMY

 • 2 Food Quality Schemes in The European Union – Mariola Kwasek 

TECHNICS-TECHNOLOGY

 • 8 The Use of UVC Radiation to Disinfect Shells of Food Eggs – Przemysław Marek 
 • 14 Nanotechnology in Food Industry – Opportunities, Threats, Consumer – Iwona Szymańska, Milena Kupiec, Klaudia Osytek, Anna Żbikowska 

FOOD-FEEDING

 • 22 Herbs and Spices – The Most Frequent Microbiological Hazards – Elżbieta Maćkiw, Katarzyna Kucharek, Joanna Kowalska, Monika Stasiak 
 • 27 Sugar Substitutes. Will Luo Han Guo Become an Alternative to Stevia? – Katarzyna Świąder, Danuta Gajewska, Karolina Wegner 
 • 32 Bioactive Compounds in Spices and Their Role in Dietotherapy – Klaudia Wiśniewska, Diana Wolańska-Buzalska, Małgorzata Wrzosek 

LOGISTIC-PACKAGING

 • 37 Quality Assessment of Designed Edible Gel Cups – Dominika Chałupka, Anna Galińska, Angelika Kucharska, Ewelina Radzimska

EVENTS

 • 25 Sports Food Industry
 • 30 Protection of 100 European Geographical Indications in China
 • 35 European Commission – Promotion of Agri-Food Products
 • 39 Meetup Food Supplement Ingredients

Aktualności

Pożegnanie Profesora Krzysztofa Krygiera

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2023 r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Krygier. Żegnamy wspaniałego nauczyciela akademickiego, wybitnego naukowca i popularyzatora wiedzy, a przede wszystkim życzliwego

Akademia Prawa Żywnościowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w Akademii Prawa Żywnościowego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r.  w formule on-line