Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przed wydarzeniem

Nie mamy jeszcze żadnych wydarzeń.

Aktualności

Przemysł Spożywczy 4/2022

GOSPODARKA Sektor mięsa czerwonego i drobiowego w Polsce w czasie pandemii koronawirusa COVID-19  (DOI10.15199/65.2022.4.1)Robert Mroczek  3 Zobacz więcej W artykule podjęto się oceny krajowego sektora mięsa czerwonego i drobiowego w czasie trwania