Przemysł Spożywczy 11/2021

Jakość i bezpieczeństwo żywności

GOSPODARKA Spożycie żywności w gospodarstwach domowych w Polsce   (DOI10.15199/65.2021.11.1) Mariola Kwasek   2 Zobacz więcej W artykule zaprezentowano poziom dochodów rozporządzalnych, wydatków, w tym wydatków na żywność, spożycia żywności w gospodarstwach domowych w Polsce oraz konsumpcja według grup społeczno-ekonomicznych (pracowników, rolników, pracujących na własny rachunek, emerytów i rencistów) w 2020 r. Analiza spożycia żywności w omawianych grupach ludności w […]