75 lat Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Bronisław Wesołowski Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego zostało powołane do życia 12 listopada 1946 roku. Geneza powołania, wywodzi się z udziału przedstawicieli tego działu gospodarki w zorganizowanym, przez Naczelną Organizację Inżynierów w dniach 12-14 września 1937 r., we Lwowie Kongresie pod hasłem „Mobilizacja energii twórczej dla gospodarczego uniezależnienia Polski”. Sprawy przemysłu spożywczego na […]

Trendy na rynku napojów alkoholowych

Pandemia w sposób znaczący wpłynęła nie tylko na wybory rynkowe klientów, ale również na cały sektor przemysłu spożywczego. Nie tylko na jego produkcję, dostępność surowców, zyski czy obroty, ale także na nowości sprowadzane na rynek. W większości przypadków proces tworzenia nowego produktu zaczyna się przynajmniej rok wcześniej, tak więc nowe produkty to pomysły z czasów […]