Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Zgoda UOKIK na połączenie Spomlek i OSM w Bychawie

Mleczarnia Spomlek (SM) przejmuje Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Bychawie. Celem połączenia jest stworzenie większej, silniejszej mleczarni, dywersyfikacja produktów, połączenie sił na trudnym rynku handlowym. UOKiK wydał zgodę na koncentrację, a Zgromadzenia Przedstawicieli obu podmiotów podjęły stosowne uchwały. Połączenie formalnie nastąpi 1 lipca br. Wówczas przestanie istnieć OSM w Bychawie, a powstanie oddział SM Spomlek, którego dyrektorem pozostanie obecna Prezes Ewa Bartnik.

Decyzję o połączeniu Bychawa (OSM) podjęła dwa lata temu, kiedy to zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw produkcyjnych, rosnące koszty oraz sytuacja geopolityczna spowodowały, że zaczęto się zastanawiać nad przyszłością spółdzielni.

Konkurencja ze strony silniejszych podmiotów oraz wzrost cen spowodowały problemy z pozyskiwaniem surowca. Stanęliśmy przed dylematem, co dalej? Decyzja o konsolidacji była więc naturalnym krokiem w obliczu tych wyzwań – powiedziała Ewa Bartnik, Prezes mleczarni Bychawa (OSM). 

Rosnące koszty oraz ogromna konkurencja sprawiają, że małe podmioty nie mają równych szans na rynku, dlatego muszą wybierać między zwijaniem działalności a konsolidacją. 

Spotkanie z Zarządem SM Spomlek jesienią 2022 r. było kluczowym momentem. Po pierwszej rozmowie z Zarządem i odwiedzinach zakładu w Młynarach, który został przejęty ponad 10 lat temu, wiedziałam, że połączenie to właściwa droga. Wspólna wizja i cel, jakim jest wzmocnienie firmy, modernizacja oraz unowocześnienie, były kluczowe. Dzięki temu dostawcy będą mieli gdzie oddawać mleko, a pracownicy zachowają swoje miejsca pracy. Połączenie ma także na celu wzmocnienie marki, aby stała się bardziej rozpoznawalna i konkurencyjna – dodała Prezes Ewa Bartnik. 

Obawy przed nowościami są naturalne, ale Prezes Ewa Bartnik podkreśla, że po prawie roku współpracy handlowej ze Spomlekiem większość kwestii została już przepracowana i wyjaśniona. Największymi obawami dostawców były utrzymywanie i zwiększanie wymagań jakościowych. Pracownicy obawiali się utraty miejsc pracy, jednak udało się nie tylko zagospodarować wszystkie etaty, ale nawet zwiększyć zatrudnienie.

Spomlek przejął już dwie spółdzielnie, które zostały zmodernizowane i dzisiaj są one nowoczesnymi oraz bardzo dobrze prosperującymi oddziałami firmy. Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się przeprowadzić te procesy skutecznie, integrując zakłady, modernizując infrastrukturę oraz wprowadzając innowacje. Te wcześniejsze sukcesy dają nam pewność, że również połączenie z OSM Bychawa przyniesie równie pozytywne efekty. Mamy już konkretne plany zagospodarowania zakładu w Bychawie – chcemy zainwestować w nowoczesne technologie, rozwijać produkcję i wprowadzać nowe, innowacyjne produkty na rynek. Wierzymy, że dzięki tym działaniom, zakład w Bychawie stanie się jednym z filarów naszej firmy, przyczyniając się do jej dalszego rozwoju i sukcesu – powiedział Paweł Gaca, Prezes Zarządu Spomlek (SM).

Utrzymanie wysokich standardów jakości produktów jest kluczowym wyzwaniem w procesie integracji firm. Ewa Bartnik podkreśla, że z załogą, jaką ma oraz wsparciem pracowników Spomleku, są gotowi sprostać wszelkim trudnościom. Dla nich to połączenie jest szansą, a nie problemem.

Połączenie Spomlek (SM) i mleczarni Bychawa (OSM) w to krok w stronę wzmocnienia pozycji na rynku mleczarskim oraz zapewnienia stabilności dla dostawców i pracowników. Zwiększenie efektywności, rozwój nowych produktów i modernizacja zakładu to priorytety, które pozwolą na skuteczne konkurowanie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

(Spomlek)

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.