Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

XXV Międzynarodowe Sympozjum Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków „Trendy, wyzwania i przyszłość branży sokowniczej”

5-6 czerwca 2024 roku,

Hotel Binkowski, Kielce

W programie między innymi:

􀂤 interesujące prezentacje ważnych dla branży tematów dotyczących rynku surowców,

półproduktów i wyrobów gotowych

􀂤 trendy, innowacje techniczne i technologiczne oraz zmiany legislacyjne

􀂤 wymiana informacji i doświadczeń dotyczących branży sokowniczej

􀂤 dyskusje panelowe i kuluarowe

Uczestnicy sympozjum:

􀂤 ponad 200 gości z Polski i zagranicy

􀂤 przedstawiciele administracji państwowej

􀂤 przedstawiciele świata nauki i prasy

􀂤 członkowie i nie członkowie KUPS

􀂤 przedstawiciele firm współpracujących z branżą

Gwarantujemy najlepszych wykładowców:

􀂤 krajowi i zagraniczni prelegenci

􀂤 praktycy z wiodących firm sokowniczych

􀂤 naukowcy z uznanych ośrodków akademickich i instytutów badawczych

zajmujący się rynkiem i technologią

Ciekawe atrakcje wieczorne

Zapraszamy do rejestracji: https://kups.org.pl/konferencjakups/sympozjum-rejestracja/

Organizator:

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

ul. Rakowiecka 36 lok. 340, 02-532 Warszawa,

tel. 48 22 606 38 63, 48 504 180 877

email: biuro@kups.org.pl, wwww.kups.org.pl

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.