„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wytyczne dotyczące oznaczania informacji na temat żywności

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przygotował wytyczne dotyczące oznaczania daty i powiązanych informacji na temat żywności. Dostępna jest już wersja dokumentów w języku polskim.

Podmioty działające na rynku spożywczym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, podejmują decyzje o rodzaju oznaczenia daty (tj. daty minimalnej trwałości („najlepiej spożyć przed”/ „best before”) lub terminu przydatności do spożycia („należy spożyć do”/„use by”)), ustalaniu okresu przydatności do spożycia (shelf-life) i informacji powiązanych – na etykiecie lub w oznakowaniu produktów.

Decyzję o rodzaju oznaczenia daty należy podejmować indywidualnie dla każdego produktu, biorąc pod uwagę możliwe zagrożenia, właściwości, warunki przetwarzania i przechowywania. Identyfikacja zagrożeń jest indywidualna dla danego środka spożywczego i powinna uwzględniać mikroorganizmy chorobotwórcze zdolne do rozwoju w opakowanej żywności o kontrolowanej temperaturze w dających się rozsądnie przewidzieć warunkach.

Wytyczne przygotowane przez EFSA mają wesprzeć przedsiębiorców, jak również organy urzędowej kontroli żywności.

Wersja polska

(GIS)

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.