Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Wykaz recenzentów 2021 r.

dr hab. inż., prof. UE Magdalena AnkielUE w Poznaniu
dr hab. inż., prof. UR Emilia BernaśUR w Krakowie
dr n. med. Aneta Czerwonogrodzka-SenczynaWUM
dr hab. Elżbieta DłużewskaSGGW w Warszawie
dr inż. Anna FlorowskaSGGW w Warszawie
prof. dr hab. Urszula Gawlik-DzikiUP w Lublinie
dr inż. Mariusz GiemzaUE w Krakowie
dr inż. Wojciech, Jerzy GłuszewskiICTJ 
dr hab. inż., prof. UR Józef Gorzelany UR
dr hab. inż., prof. UEP Justyna GórnaUE Poznań
prof. dr hab. Dominika GuzekSGGW w Warszawie
prof. dr hab. Tadeusz Haberemeryt. prof. SGGW
dr hab. Elżbieta Hać-SzymańczukSGGW w Warszawie
dr Agnieszka HajdukiewiczUE w Krakowie
dr hab inż., prof. UEW Joanna Paulina HarasymUE we Wrocławiu,
dr hab. inż. Marek KardasSUM
prof. dr hab. inż. Iwona KonopkaUWM w Olsztynie
dr inż. Magdalena Kozera-KowalskaUP w Poznaniu
dr hab., prof. UP Grażyna KrasnowskaUP we Wrocławiu
dr hab., prof. KPU Barbara KrzysztofikUR Kraków
dr inż. Krzysztof Leszczyńskiemerytowany SGGW
dr inż. Halina MakałaIBPRS w Warszawie
dr inż. Katarzyna Neffe-SkocińskaSGGW w Warszawie
dr inż. Anna OkońIBPRS w Warszawie
dr inż. Izabela PorębskaIBPRS w Warszawie
dr inż. Karolina PyciaUR
dr hab. n. med., prof. CMKP Michał RabijewskiCMKP
dr hab., prof. UP Wioletta SamolińskaUP w Lublinie
dr inż. Maria Sielicka-RóżyńskaUE w Poznaniu
dr hab. inż., prof. IBPRS Barbara SokołowskaIBPRS w Warszawie
dr inż. Bonin Sylwiahttps://sylabon.com/
dr inż. Iwona ŚcibiszSGGW w Warszawie
prof. dr hab. Maria ŚmiechowskaUM w Gdyni
dr inż. Anna Walaszczyk
dr Barbara WąsikowskaUS
prof. dr hab. Jerzy WildeUWM w Olsztynie
dr hab., prof. SGGW Małgorzata WroniakSGGW w Warszawie
dr inż., prof. SGGW Małgorzata ZiarnoSGGW w Warszawie
dr Aleksandra ZyskaPolitechnika Częstochowska

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.