„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej przestrzeni, niższe temperatury, krótsze podróże: zalecenia EFSA dotyczące poprawy dobrostanu zwierząt podczas transportu

Zgodnie z zaleceniami opublikowanymi 2.09.22 przez EFSA zapewnienie większej przestrzeni, obniżenie maksymalnych temperatur i skrócenie czasu podróży do minimum są niezbędne do poprawy dobrostanu zwierząt gospodarskich podczas transportu. Porady EFSA są przekazywane Komisji Europejskiej w postaci pięciu opinii naukowych, których celem jest wsparcie trwającego przeglądu przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt w Unii Europejskiej (UE) – kluczowego elementu unijnej strategii „Od pola do stołu” (F2F).

Opinie naukowe obejmują: małe przeżuwacze (owce i kozy), koniowate (konie i osły), bydło (bydło i cielęta), świnie oraz zwierzęta przewożone w kontenerach, w tym ptaki domowe (kurczaki, kury nioski, indyki itp.) oraz króliki. Identyfikują różne konsekwencje dla dobrostanu zwierząt na różnych etapach transportu, zagrożenia potencjalnie je powodujące oraz środki oparte na zwierzętach (ABM), za pomocą których można je ocenić. Dla wszystkich gatunków sprawność transportowa ma ogromne znaczenie.

EFSA opracowała progi ilościowe dla temperatur, które powinny być utrzymywane w pojeździe, a także minimalne przydziały przestrzeni dla zwierząt. EFSA opisuje również rozwój lub postęp różnych innych konsekwencji dla dobrostanu podczas transportu, takich jak głód, pragnienie i zmęczenie.

Na przykład w przypadku zwierząt przewożonych w kontenerach (drób i króliki) EFSA zaleca, aby czas podróży traktować jako cały czas przebywania zwierząt w kontenerach. Jedynym sposobem uniknięcia konsekwencji dla dobrostanu jednodniowych piskląt jest transport zapłodnionych jaj i wyklucie ich w gospodarstwie docelowym.

Obecne prawodawstwo UE dotyczące ochrony zwierząt podczas transportu weszło w życie w 2005 r. W ramach strategii F2F ustalenia EFSA będą wspierać trwający w Komisji Europejskiej przegląd prawodawstwa w celu dostosowania go do najnowszych dowodów naukowych, poszerzenia jego zakresu, ułatwienia egzekwowania i ostatecznie zapewnienia wyższego poziomu dobrostanu zwierząt. Propozycja Komisji spodziewana jest w drugiej połowie 2023 roku.

/op.MM na podstawie https://www.efsa.europa.eu/en/news/more-space-lower-temperatures-shorter-journeys-efsa-recommendations-improve-animal-welfare

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.