Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

V ŚWIATOWY ZJAZD POLSKICH INŻYNIERÓW I XXVII KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH

ZAPRASZAMY NA V ŚWIATOWY ZJAZD POLSKICH INŻYNIERÓW

I XXVII KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH

„Inżynierowie dla zdrowej planety”
23–25 CZERWCA 2022, GLIWICE

Zbliża się V Światowy Zjazd Polskich Inżynierów (SZIP), który już tradycyjnie organizujemy wspólnie z kolejnym Kongresem Techników Polskich (XXVII KTP). Jest to powrót do tradycji, sięgającej jeszcze zaborów, kiedy na swoje zjazdy przyjeżdżali polscy inżynierowie z trzech zaborów oraz przebywający na emigracji. Wszystkich łączyło przekonanie, że Polska się odrodzi i będzie jej potrzebna wiedza oraz umiejętności twórców techniki. Rewolucje przemysłowe, które w XIX w. zmieniały gospodarki i stosunki społeczne w krajach zachodnich i USA przynosiły coraz to nowe rewolucyjne wynalazki. Polscy inżynierowie wiedzieli, że trzeba je przenosić na ziemię polską i szykować materialne podstawy Odrodzonej Ojczyzny.
Te spotkania inżynierów mieszkających i pracujących w Polsce oraz poza jej granicami były kontynuowane w II RP. Po przemianach ustrojowych w 1989 r. znów nastąpiło zbliżenie pomiędzy stowarzyszeniami technicznymi w kraju z zagranicznymi. Oprócz osobistych kontaktów członków stowarzyszeń krajowych i emigracyjnych, zaczęliśmy organizować seminaria POLACY RAZEM. Odbyło się pięć takich spotkań, dwa pierwsze w Warszawie (1996–1998). Były one organizowane przez FSNT-NOT, przy współpracy Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Następne odbywały się kolejno w: Londynie 2000; Wilnie 2004; Wiedniu 2006.
W ich wyniku nastąpiła jeszcze ściślejsza współpraca między krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami technicznymi. Delegacje reprezentujące je brały czynny udział w różnych konferencjach, zjazdach i jubileuszach. Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii i Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie stały się członkami naszej Federacji.
Współpraca, koleżeńska atmosfera i nawiązane przyjaźnie zaowocowały ideą podniesienia rangi wspólnych spotkań. Tak zrodziła się idea organizacji Światowych Zjazdów Polskich Inżynierów. W inicjatywę tę włączyła się aktywnie Politechnika Warszawska. Jej ówczesny rektor prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik na konferencji Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Płn. zaproponował, żeby I SZIP odbył się we wrześniu 2010 w Warszawie. Na nim postanowiono, że Zjazdy będą się odbywały co 3 lata.
Do współorganizacji II SZIP (Warszawa 2013) oprócz FSNT-NOT i Politechniki Warszawskiej dołączyły: Rada Główna Instytutów Badawczych, Akademia Inżynierska w Polsce, Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Płn., a także Europejska Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Podjęto wówczas decyzję, by Zjazdy odbywały się nie tylko w Warszawie i żeby do ich organizacji zaprosić Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) oraz uczelnie techniczne z miasta, w którym odbywa się SZIP.
W dyskusji podkreślono jedność polskiego środowiska technicznego niezależnie od tego, gdzie jego przedstawiciele mieszkają i pracują. Dlatego uznano za celowe, by odbywające się w Polsce od 1892 r. Kongresy Techników Polskich były organizowane wspólnie ze Światowymi Zjazdami Inżynierów Polskich. I tak się stało. III SZIP odbył się wspólnie z XXV KTP we Wrocławiu przy współpracy z Politechniki Wrocławskiej w czerwcu 2016 r. Kolejny IV SZIP był zorganizowany z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Krakowską razem z XXVI KTP w czerwcu 2019 r.
Zgodnie z ustaleniami poprzednich spotkań 23–25.06.2022 r. na Politechnice Śląskiej odbędzie się XXVII Kongres Techników Polskich wspólnie z V Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich pod hasłem „Inżynierowie dla zdrowej planety”.

ZAPRASZAMY TWÓRCÓW TECHNIKI DO UDZIAŁU!
(szczegóły na stronie www.szip.org.pl.).
Ewa Mańkiewicz-Cudny
Prezes FSNT-NOT

XXVII KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH V ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH „Inżynierowie dla zdrowej planety” 23–25 CZERWCA 2022, GLIWICE

PROGRAM

WELCOME RECEPTION (22 czerwca 2022 r.)
17.00 Powitanie gości z zagranicy

I Dzień (23 czerwca 2022 r.) POLITECHNIKA ŚLĄSKA
9.30 – 10.30 Recepcja, kawa powitalna
10.30 – 12.00 Sesja otwierająca, w tym:
• Otwarcie i powitanie uczestników XXVII KTP i V SZIP
• Wystąpienie Rektora Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka
• Wystąpienie Prezes FSNT-NOT, Ewy Mańkiewicz-Cudny
• Wystąpienie Rektora Politechniki Poznańskiej, Przewodniczącego KRPUT prof. dr hab. inż. Teofila Jesionowskiego
• Wystąpienie Honorowego Przewodniczącego SZIP, Prezesa Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej prof. Andrzeja Nowaka
• Wystąpienie Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń N-T mgr inż. Janusza Ptaka
• Wystąpienia gości
12.00-13.00 Wykłady inauguracyjne:
• prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń „Medycyna i technika – trwałe małżeństwo z rozsądku”
• dr Małgorzata Włodarczyk-Biegun z Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej „Druk komórkowy 3D”.
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 15.30 Plenarna sesja panelowa I „Rola inżynierów w świecie po pandemii COVID-19” Moderator: Prof. Piotr Moncarz, Stanford University
15.30 – 17.00 Plenarna sesja panelowa II „Czy sztuczna inteligencja zdetronizuje człowieka”.
17.00 – 19.00 Przerwa popołudniowa
19.00 – 22.00 Gala Inżynierska z wręczeniem nagród Mistrz Techniki, Dźwignia oraz wyróżnień Politechniki Śląskiej.

II Dzień (24 czerwca 2022 r.) POLITECHNIKA ŚLĄSKA
9.00 – 10.30 Równoległe sesje tematyczne
• „Przyszłość – energetyka wodorowa czy inna”
• „Organizacje inżynierskie a młodzież”
Moderatorzy: prof. PW., dr hab. inż. Dawid Myszka, Wiceprezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, Politechnika Warszawska, Sylwia Stawska, Auburn University USA
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45– 12.15 Równoległe sesje tematyczne
• „Czy społeczeństwo potrzebuje kultury technicznej?”
Moderator: Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Poznańskiej, Przewodniczący KRPUT
• „Jak nie zginąć w zalewie informacyjnym”.
Moderator: mgr inż. Wiesław Paluszyński, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
12.15 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 14.00 Równoległe sesje tematyczne
• „Badania Kosmiczne”
Moderator: Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
• „Co szkodzi ludziom i planecie – perspektywy na przyszłość”.
Moderator: ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020
14.00 – 14.45 Lunch
14.45 – 16.15 Równoległe sesje tematyczne
• „Samowystarczające domy – realna rzeczywistość?”
Moderatorzy: prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska, Prezes Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa; Jerzy Kusak, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Niemczech
• „Cyberbezpieczeństwo – problem obywateli i instytucji”.
16.30 – 18.30 Przerwa kawowa
16.30 – 18.00 Równoległe sesje tematyczne
• „Ile techniki w medycynie? Spersonalizowana medycyna”.
Moderatorzy: prof. PW, dr hab. inż. Artur Badyda, Politechnika Warszawska, dr Jerzy Orkiszewski, prezes US-Polish Trade Council.
• „Ekologiczny transport – kiedy kolej wygrywa z innymi środkami transportu?”
18.00 – 18.30 Sesja zamykająca –- przedstawienie przez moderatorów wniosków z dyskusji panelowych i tematycznych; dyskusja. Przyjęcie: Uchwały XXVII Kongresu Techników Polskich i Przesłania V Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich.
20.00 – 22.00 Gala „Polacy Razem”. Wręczenie Medali Piotra Stanisława Drzewieckiego i Nagród w Konkursie Technicus oraz wyróżnień inżynierskich organizacji polonijnych.

III Dzień (25 czerwca 2022 r.)
10.00 – 11.00 Spotkanie przedstawicieli polonijnych organizacji technicznych z Komitetem Sterującym i Radą FSNT-NOT w Domu Technika w Katowicach / Domu Technika w Gliwicach.
11.00 – 14.00 Wycieczki techniczne
• Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia
• Kopalnia Guido

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.