Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Sprzeciw polskiej branży rolno-spożywczej

1 marca w siedzibie GIJHARS z inicjatywy Przemysława Rzodkiewicza, Głównego Inspektora JHARS odbyło się spotkanie z udziałem Stefana Krajewskiego, Sekretarza Stanu w MRiRW i Piotra Kandyby, Posła na Sejm RP – członka komisji rolnictwa i rozwoju wsi oraz interesariuszy polskiego sektora rolno-spożywczego, w tym przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń i związków działających w branży spożywczej oraz służb urzędowej kontroli żywności poświęcone aktualnym problemom sektora w związku z narastającą w przestrzeni publicznej dezinformacją dotyczącą jakości żywności w Polsce.

Uczestnicy spotkania wyrazili zrozumienie i solidarność z rolnikami. Rolnictwo jest filarem bezpieczeństwa żywnościowego Polski i musi być chronione. Przy okazji wielu słusznych postulatów w przestrzeni medialnej pojawiają się jednak nieprawdziwe hasła i fake-newsy, które wprowadzają w błąd opinię publiczną w kraju i na świecie.

Jednym z najpoważniejszych zarzutów jest  podnoszony nieustannie „brak kontroli nad jakością i bezpieczeństwem żywności”. Podczas spotkania przedstawiciele inspekcji potwierdzili, że żywność w Polsce jest kontrolowana w sposób zgodny ze wszystkimi wymaganiami UE a nawet w niektórych przypadkach standardy kontroli są wyższe.

(IJHARS)

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.