„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sprzeciw Polski wobec ochrony nazwy „Emmentaler”

W związku z opublikowanym dnia 12 kwietnia 2024 r. zawiadomieniem na mocy Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego o wpisie przez Szwajcarię do Międzynarodowego Rejestru Nazw Pochodzenia i Oznaczeń Geograficznych sera „Emmentaler” Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wniesienie sprzeciwu wobec ochrony nazwy „Emmentaler” na terytorium Unii Europejskiej.

Ser pod nazwą „Emmentaler”, podobnie jak pod nazwą „Emmental”, jest produkowany w całej Europie. Ponadto już w 1967 r. został przyjęty standard CODEX STAN C 9‑1967 – Standard for Emmentaler. Na podstawie tego standardu szereg krajów Unii Europejskiej produkuje ser o nazwie „Emmentaler”, a stosowanie powyższej nazwy przez wiele lat przez polskich producentów, ugruntowało ich pozycję na rynku krajowym. W wyniku wystąpienia KZSM Ministerstwo wniosło do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Europejskiej sprzeciw wobec ochrony nazwy „Emmentaler” na terytorium Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującą procedurą. (KZSM-ZR)

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.