„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Roczny spis treści „Przemysłu Spożywczego” 2020 r.

  GOSPODARKA  NrStr.
Ambroziak Łukasz – Co dalej z handlem rolno-spożywczym Polski z Wielką Brytanią po brexicie?12
Ambroziak Łukasz – Handel rolno-spożywczy Polski
z Kanadą: bilans trzech lat umowy CETA
95
Ambroziak Łukasz – Inwestycje bezpośrednie
w przemyśle spożywczym: zagraniczne w Polsce
i polskie za granicą
123
Bułkowska Małgorzata – Rozwój polskiego handlu rolno-spożywczego w 2019 r.62
Bułkowska Małgorzata – Umowa o wolnym handlu UE-Mercosur – szansa czy zagrożenie?22
Bykowski Piotr J. – Sektor produkcji żywności
i napojów w krajach UE – stan aktualny i przyszłość
28
Bykowski Piotr J. – Surowce dla przemysłu rybnego
w UE – sytuacja aktualna i przyszłość
318
Drożdż Jadwiga – Przestrzenne rozmieszczenie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce42
Drożdż Jadwiga, Mroczek Robert – Przemysł spożywczy – rozwój w warunkach zmian otoczenia zewnętrznego86
Grochowska Renata – Działania instytucji unijnych
w zakresie wsparcia sektora rolno-spożywczego
w czasie pandemii COVID-19
72
Kosior Katarzyna – Technologia cyfrowego bliźniaka w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego – wymogi, możliwe zastosowania, ograniczenia510
Kozera-Kowalska Magdalena – Zaplecze surowcowe polskiego przetwórstwa mięsa wieprzowego39
Kwasek Mariola – Dochodowa elastyczność popytu na żywność i napoje alkoholowe w Polsce112
Łaba Sylwia, Bilska Beata, Tomaszewska Marzena, Łaba Robert, Szczepański Krystian, Tul-Krzyszczuk Agnieszka, Kosicka-Gębska Małgorzata, Kołożyn-Krajewska Danuta – Próba oszacowania strat i marnotrawstwa żywności w Polsce1110
Mroczek Robert – Sektor mięsa czerwonego
i drobiowego w Polsce
32
Pasternak Małgorzata – Opłacalność chowu trzody chlewnej w Polsce w obliczu wielu zagrożeń214
Szajner Piotr – Uwarunkowania rozwoju polskiego handlu zagranicznego produktami mlecznymi103
Szczepaniak Iwona, Ambroziak Łukasz, Drożdż Jadwiga, Mroczek Robert – Rynek i przemysł spożywczy w 2019 r.18
Szczepaniak Iwona, Ambroziak Łukasz, Drożdż Jadwiga, Mroczek Robert – Przemysł spożywczy
w obliczu pandemii COVID-19
52
Szczepaniak Iwona, Nosecka Bożena – Zmiany
w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw
814
Sznyk Agnieszka – Gospodarka o obiegu zamkniętym – zrównoważony rozwój w produkcji żywności129
Szymańska Iwona, Brzeski Maciej, Żbikowska Anna – Gospodarka odpadami przemysłu spożywczego
w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów tłuszczowych
823
      PRAWO        Nr      Str.
Gajda-Wyrębek Joanna – Substancje dodatkowe
a składniki żywności stosowane w celach technologicznych – stanowisko Komisji Europejskiej
716
Jeżewska Dominika – Regulacje prawne dotyczące poziomów alergenów w żywności w wybranych krajach67
Kołodziejczyk Aleksandra, Wojciechowski Paweł – Nowe regulacje dotyczące znakowania żywności bez GMO220
Osęka Grażyna, Kowalczyk-Andrzejewska Iwona – Suplementy diety – przegląd zmian w prawiepolskim i wspólnotowym1214
Pląsek Adrianna, Piecyk Małgorzata – Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego – zastosowanie i wymagania prawne1120
Rosiak Elżbieta – Zarządzanie bezpieczeństwem
w łańcuchu żywnościowym wg PN EN ISO
22 000:2018
78
Wróbel-Jędrzejewska Magdalena, Włodarczyk Ewelina, Stęplewska Urszula, Polak Elżbieta – Nowe i zaktualizowane obowiązki przedsiębiorców
w zakresie ochrony środowiska (f-gazy)
830
Zawadka Marta – Żywność dla sportowców – kwalifikacja i znakowanie1125
  ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE  NrStr.
Antoszewska Aleksandra, Kowalska Joanna, Ławrynowicz-Paciorek Maja, Korsak Dorota, Maćkiw Elżbieta – Najczęściej występujące zagrożenia mikrobiologiczne w mrożonych produktach spożywczych431
Bąkowska Agnieszka, Nijaka Elżbieta, Strażyńska Agnieszka, Sielicka-Różyńska Maria – Analiza beztłuszczowych przekąsek warzywnych pod kątem akceptacji konsumentów632
Florowska Anna, Florowski Tomasz – Owady – żywność przyszłości332
Goździk Patrycja, Wroniak Małgorzata, Florowska Anna – Charakterystyka olejów tłoczonych na zimno z wybranych nasion ziół i pestek owoców1219
Gramza-Michałowska Anna – Marnotrawienie żywności – gastronomia jako narzędzie edukacji konsumenta935
Hać-Szymańczuk Elżbieta, Cegiełka Aneta – Bakterie Salmonella w żywności ze szczególnym uwzględnieniem surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego930
Hilal Adonis, Florowska Anna, Milewska Zuzanna – Zamienniki jaj843
Hilal Adonis, Pyl Natalia, Florowska Anna, Wroniak Małgorzata – Żywność projektowana dla kobiet oraz mężczyzn1225
Kępińska Jagoda, Biel Wioletta – Ocena zagrożenia metalami ciężkimi w produktach spożywczych852
Kępińska Joanna, Wioletta Biel – Problem występowania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności719
Krzysztofik Barbara, Krochmal-Marczak Barbara – Kasza jako wartościowy produkt żywieniowy125
Mateuszuk Kamila, Biel Wioletta – Rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides L.) cenne źródło dodatków do żywności533
Nowak Karolina, Filipiak-Florkiewicz Agnieszka – Wpływ sposobu gotowania warzyw kapustnych na zawartość w nich błonnika pokarmowego848
Płoska Justyna, Stasiak-Różańska Lidia, Pluta Antoni Stanisław – Lody mleczne a gronkowcowe zatrucia pokarmowe1131
Rybarczyk Monika, Kulczyński Bartosz, Gramza-Michałowska Anna – Dynia – bogate źródło związków bioaktywnych625
Siuba-Strzelińska Magdalena – Żywienie osób
w wieku starszym
1136
Świąder Katarzyna, Wojda Marta, Piotrowska Anna, Rachtan-Janicka Joanna – Charakterystyka właściwości prozdrowotnych wybranych gatunków grzybów i ocena ich dostępności na rynku lokalnym Warszawy1038
Wiśniewska Klaudia, Wolańska-Buzalska Diana, Wolnicka Katarzyna – Diety roślinne – charakterystyka, zalecenia oraz postawy konsumenckie540
Wiśniewski Patryk, Chajęcka-Wierzchowska Wioleta – Mleko i produkty mleczne jako potencjalne źródło enterotoksyn gronkowcowych1024
Wolańska-Buzalska Diana, Wiśniewska Klaudia, Okręglicka Katarzyna – Mleko i mleczne napoje fermentowane oraz ich wpływ na zdrowie1030
Wroniak Małgorzata, Krośnicka Katarzyna, Symoniuk Edyta, Domańska Sandra – Rynkowe oleje tłoczone na zimno – jakość i stabilność oksydacyjna130
  TECHNIKA – TECHNOLOGIA  NrStr.
Dajnowiec Fabian, Marjanowski Jan – Nowe technologie uzdatniania wody w przemyśle spożywczym611
Górecka Danuta, Hęś Marzanna, Jędrusek-Golińska Anna – Wykorzystanie zamienników tłuszczu
w produktach spożywczych
118
Grabowska Beata – Zamrażanie kriogeniczne – zastosowanie w przemyśle spożywczym924
Ignatowicz Stanisław – Skuteczność zabiegów ozonowania w dezaktywacji koronawirusa SARS-CoV-2912
Karwacka Magdalena, Ciurzyńska Agnieszka, Janowicz Monika – Rola oceny cyklu życia produktów w analizie wpływu sektora rolno-spożywczego na środowisko420
Kępińska Jagoda, Biel Wioletta – Zagrożenia związane z obecnością mikotoksyn w żywności224
Kozłowska Mariola, Gawinowska Aleksandra, Fabiszewska Agata – Ekstrakty roślinne w wyrobach ciastkarskich620
Marciniak-Łukasiak Katarzyna, Szymańska Iwona, Kupiec Milena, Brzeski Maciej, Żbikowska Anna – Kierunki zastosowania kwasów tłuszczowych omega-3 w produkcji żywności919
Marciniak-Łukasiak Katarzyna, Szymańska Iwona, Kupiec Milena, Żbikowska Anna – Bakteriocyny charakterystyka i potencjał w utrwalaniu żywności236
Markowska Joanna, Polak Elżbieta – Trendy
w produkcji żywności
425
Matys Aleksandra, Barańska Alicja, Witrowa-Rajchert Dorota, Samborska Katarzyna – Zastosowanie osuszonego powietrza w procesie suszenia żywności838
Meisel Marta – Znaczenie ekstruzji w przetwórstwie żywności48
Ognik Agnieszka, Łaba Robert, Tokarczyk Grzegorz – Straty i marnotrawstwo żywności w sektorze rybnym – przyczyny i sposoby ograniczania230
Pasternak Małgorzata – Charakterystyka oraz możliwości wykorzystania mięsa dwóch rodzimych ras bydła – polska czerwono-biała i polska czarno-biała328
Pluta Antoni Stanisław, Piętka Emilia – Wybrane aspekty jakości mleka surowego w ujęciu sezonowym1014
Purkiewicz Aleksandra, Ciborska Joanna – Mikrokapsułkowanie składników żywności – aspekty technologiczne i żywieniowe515
Raczyk Marianna, Ratusz Katarzyna, Kucharczyk Katarzyna – Próba wzbogacenia pączków w błonnik pokarmowy528
Samborska Katarzyna, Barańska Alicja – Miód
w proszku – sposoby otrzymywania i najnowsze osiągnięcia
322
Szymańska Iwona, Przybyszewska Laura, Żbikowska Anna – Alternatywne metody modyfikacji tłuszczów jadalnych414
Tomaszewska Marzena, Bilska Beata, Kołożyn-Krajewska Danuta – Ryzyko strat żywności
w zakładach przemysłu spożywczego
520
Zajączkowska Agata, Kowalik Jarosław, Żulewska Justyna, Łobacz Adriana – Bioaktywne składniki mleka – właściwości i możliwości otrzymywania za pomocą technik membranowych109
  LOGISTYKA – OPAKOWANIA  NrStr.
Achremowicz Bohdan, Tomasik Piotr – Jak rozwiązać problem odpadów z tworzyw sztucznych?858
Bomba Adriana – Technologia pouch a reologia139
Grochocka Małgorzata, Nowakowski Konrad, Wójcik Krzysztof – Jednorazowe opakowania na cenzurowanym942
Grochocka Małgorzata, Nowakowski Konrad, Wójcik Krzysztof – Projektowanie opakowań w aspekcie ochrony środowiska oraz strategii marketingowej337
Kownacka Magdalena – Wykorzystanie systemów informatycznych w logistyce726
Lenartowicz-Klik Marta – Materiały opakowaniowe do kontaktu z żywnością1230
  RECENZJA  NrStr.
Klepacki Bogdan – Dobrostan zwierząt gospodarskich w transporcie732
Klepacki Bogdan – Ekonomiczne i logistyczne aspekty funkcjonowania rynku mikro- i małych browarów w Polsce950

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.