Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Roczny spis treści „Przemysłu Spożywczego” 2019 r.

 NrStr.
GOSPODARKA  
Ambroziak Łukasz – Brexit a handel rolno-spożywczy Polski z Wielką Brytanią14
Ambroziak Łukasz – Wpływ umowy DCFTA a handel rolno-spożywczy Polski z Ukrainą910
Bułkowska Małgorzata – Polska wzmacnia swoją pozycję jako eksporter produktów rolno-spożywczych94
Drożdż Jadwiga – Firmy branży spożywczej – Lista 200022
Drożdż Jadwiga – Gazele Biznesu 2018 – ranking najszybciej rozwijających się firm spożywczych72
Drożdż Jadwiga, Robert Mroczek – Przemysł spożywczy na ścieżce stabilnego rozwoju811
Grochowska Renata – Rola innowacji w transformacji systemów żywnościowych124
Gworek Barbara, Krzysztof Krygier – Zastosowanie analizy cyklu życia (LCA) do obliczania śladu środowiskowego – działania UE a przemysł spożywczy818
Krygier Krzysztof, Anna Florowska – Certyfikowany olej palmowy w roku 2019129
Kwasek Mariola – Systemy jakości żywności w Unii Europejskiej112
Mroczek Robert – Sektor mięsa czerwonego i drobiarskiego w Polsce42
Nosecka Bożena, Iwona Szczepaniak – Przetwórstwo owoców i warzyw w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju62
Szajner Piotr – Krajowy przemysł mleczarski po integracji Polski z UE104
Szczepaniak Iwona – Rola importu w zaopatrzeniu surowcowym sektora produkcji żywności w Polsce86
Szczepaniak Iwona – Zróżnicowanie cen żywności między państwami Unii Europejskiej26
Świetlik Krystyna – Gastronomia wciąż na topie52
Świetlik Krystyna – Uwarunkowania i tendencje krajowego popytu na żywność w latach 2017-201832
PRAWO  
Gajda-Wyrębek Joanna, Jolanta Jarecka, Marta Dmitruk – Aktualne zagadnienia dotyczące substancji dodatkowych do żywności w Unii Europejskiej1215
Gajda-Wyrębek Joanna, Jolanta Jarecka, Marta Dmitruk – Aromaty w żywności – wymagania prawne, zmiany w przepisach57
Gajda-Wyrębek Joanna, Jolanta Jarecka, Marta Dmitruk – Kontrola stosowania substancji dodatkowych do żywności w UE – dane z systemu RASFF918
Jeżewska Dominika – Informowanie o możliwej obecności alergenów w produkcie – wymogi prawne i interpretacje512
Łanoch Marta – Aspekty prawne żywności z Cannabis sativa ze szczególnym uwzględnieniem stosowania CBD w suplementach diety19
Michalczuk Lech, Andrzej Babuchowski – Nowe wymogi prawne dotyczące zawartości GMO w paszach i żywności a możliwości analityki1220
Pawlicka Marzena, Andrzej Starski, Małgorzata Mazańska, Jacek Postupolski– Bezpieczeństwo zdrowotne opakowań żywności – wymagania prawne611
Wesołowska Aleksandra – Między inicjatywami krajowymi a światowymi322
Zawadka Marta – Wymagania prawne znakowania w ramach trendu „clean label”317
ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE  
Anioła Jacek – Wpływ surowca na właściwości preparatów wysokobłonnikowych410
Bondyra-Wiśniewska Beata, Izabela Przybysz, Agnieszka Jarosz – Znaczenie nutraceutyków w leczeniu dyslipidemii jako element profilaktyki chorób układu krążenia1240
Cendrowski Andrzej, Dorota Grzeszczak – Tendencje na rynku przetworów owocowo-warzywnych z udziałem roślin rzadkich i mało znanych618
Dłużewska Elżbieta, Marta Dmitruk – Dodatki do żywności w koncentratach spożywczych517
Janiszewska-Turak Emilia, Natalia Roman – Analiza zastosowania aromatów w produktach spożywczych521
Kot Anna, Karolina Szulc, Anna Kamińska-Dwórznicka – Właściwości sproszkowanej żywności dla dzieci822
Kowalska Małgorzata, Sławomir Janas– Promieniowanie mikrofalowe i podczerwone w badaniach zawartości wody w wybranych produktach spożywczych114
Leja Katarzyna, Kamila Szudera-Kończal, Katarzyna Czaczyk – Zagrożenia związane z obecnością w żywności bakterii z rodzaju Clostridium310
Leja Katarzyna, Kamila Szudera-Kończal, Katarzyna Czaczyk – Zagrożenia mikrobiologiczne w żywności942
Maćkiw Elżbieta, Joanna Kowalska, Monika Stasiak, Katarzyna Kucharek – Aktualne zagrożenia mikrobiologiczne – bakterie z grupy Bacillus cereus236
Maćkiw Elżbieta, Katarzyna Kucharek, Joanna Kowalska, Monika Stasiak – Zioła i przyprawy – najczęstsze zagrożenia mikrobiologiczne1122
Maćkiw Elżbieta, Monika Stasiak, Joanna Kowalska, Katarzyna Kucharek– Aktualne zagrożenia mikrobiologiczne Listeria monocytogenes1032
Makała Halina – Charakterystyka żywności ekologicznej pochodzenia zwierzęcego i czynników jej wyboru przez konsumentów733
Mania Monika, Małgorzata Rebeniak, Tomasz Szynal, Jacek Postupolski – Glin w żywności – czy powinniśmy się obawiać?244
Maszewska Magdalena, Anna Florowska, Justyna Pękul – Suplementy diety wspomagające odchudzanie416
Siuba-Strzelińska Magdalena – Świadomość konsumentów dotycząca zdrowego odżywiania1231
Stobiecka Magdalena, Joanna Wajs – Roślinne substytuty produktów mlecznych najczęściej dostępne na rynku krajowym1046
Świąder Katarzyna, Danuta Gajewska, Karolina Wegner – Zamienniki cukru. Czy Luo han guo stanie się alternatywą dla stewii?1127
Tomczak Aneta, Magdalena Zielińska-Dawidziak – Łubin – możliwości wykorzystania625
Turek Katarzyna, Monika Wszołek, Jacek Domagała – Kefir pod lupą248
Walczak Zuzanna, Stanisław Kalisz – Soki owocowe jako źródło składników bioaktywnych1234
Wiśniewska Klaudia, Diana Wolańska-Buzalska – Dieta Polaków a zalecenia żywieniowe – część 2949
Wiśniewska Klaudia, Diana Wolańska-Buzalska, Katarzyna Okręglicka – Woda w żywieniu człowieka – dylematy konsumentów1040
Wiśniewska Klaudia, Diana Wolańska-Buzalska, Małgorzata Wrzosek – Związki bioaktywne w przyprawach i ich rola w dietoterapii1132
Wolańska-Buzalska Diana, Klaudia Wiśniewska – Dieta Polaków a zalecenia żywieniowe – część 1828
Żbikowska Anna, Klaudia Osytek, Iwona Szymańska – Wpływ dodatku młodego jęczmienia na jakość bezglutenowych muffinów biszkoptowo-tłuszczowych119
TECHNIKA – TECHNOLOGIA  
Anioła Jacek – Wpływ mikronizacji błonnika na jego właściwości fizykochemiczne540
Balawejder Maciej, Tomasz Piechowiak – Wybrane zastosowania ozonu w przemyśle spożywczym438
Bone Jakub, Grzegorz Widłak, Łukasz Wachowicz – Utrwalanie soków wysokiej jakości z wykorzystaniem wysokich ciśnień330
Brodziak Aneta, Jolanta Król, Anna Teter, Joanna Barłowska, Monika Kędzierska-Matysek – Sery z mleka krów ras lokalnych jako cenne źródło składników odżywczych535
Cyklis Piotr – Sprężarki i dmuchawy w przemyśle spożywczym453
Danielczuk Joanna – Próba zastosowania oceny porównawczej produktów handlowych w celu uzyskania lepszej poprawności wyników analizy sensorycznej836
Dasiewicz Krzysztof – Charakterystyka wybranych naturalnych metod utrwalania mięsa i przetworów mięsnych336
Drozińska Ewelina, Aleksandra Kanclerz, Marcin Andrzej Kurek –Zastosowanie polisacharydów jako materiałów powłokowych w procesach mikrokapsułkowania429
Gościnna Katarzyna, Jarosław Pobereżny, Elżbieta Wszelaczyńska, Sylwia Łaba, Krzysztof Świerczyński – Projektowanie funkcjonalnych piw rzemieślniczych o właściwościach prozdrowotnych864
Grad Joanna, Agata Marzec – Analiza właściwości sensorycznych, barwy i tekstury biszkoptów z substytutami mąki pszennej228
Grzegory Piotr, Dariusz Piotrowski, Emilia Janiszewska-Turak – Wpływ sposobów suszenia na wybrane właściwości fizykochemiczne truskawek846
Jakubowska-Gawlik, Joanna Trafiałek – Analiza stosowanych metod oceny dostawców współpracujących z zakładami branży spożywczej343
Kita Natalia, Hanna Kowalska – Zastosowanie polialkoholi cukrowych do obróbki osmotycznej owoców z pigwy w technologii wytwarzania chipsów528
Makała Halina – Utrwalanie mięsa i przetworów mięsnych poprzez zastosowanie technologii wysokich ciśnień – możliwości, jakość, bezpieczeństwo446
Marchewka Agnieszka, Domian Ewa – Powlekanie żywności proszkami840
Marciniak-Łukasiak Katarzyna, Anna Żbikowska, Iwona Szymańska, Katarzyna Żbikowska – Właściwości surowców do produkcji mąk niekonwencjonalnych1024
Marek Przemysław – Zastosowanie promieniowania UVC do dezynfekcji skorup jaj spożywczych118
Markowska Joanna, Elżbieta Polak – Łańcuch chłodniczy w produkcji i przechowywaniu żywności854
Marzec Agata, Hanna Kowalska – Charakterystyka i metody oczyszczania ścieków w przemyśle piekarskim i cukierniczym643
Mierzejewska Sylwia – Sous vide – technika i urządzenia714
Mysakowski Tymoteusz, Tomasz P. Olejnik – Wpływ wybranych metod suszenia mięsa wołowego na jakość produktu końcowego222
Pałacha Zbigniew, Izabela Kęsik – Badanie stanu wody w pestkach dyni i słonecznika metodą wykorzystującą izotermy sorpcji629
Pasternak Małgorzata, Maria Walczycka – Charakterystyka oraz możliwości wykorzystania mięsa dwóch rodzimych ras bydła – białogrzbietej i polskiej czerwonej924
Pawłowski Paweł, Jolanta Kowalska – Porównanie zawartości polifenoli i aktywności przeciwutleniającej wybranych czekolad z prażonego i nieprażonego ziarna1017
Pytka Monika, Piotr Janas, Monika Kordowska-Wiater – Wybrane enzymy pochodzenia mikrobiologicznego stosowane w przemyśle spożywczym1226
Rosiak Elżbieta, Danuta Kołożyn-Krajewska, Joanna Gredka, Szymon Ośko – Bazy Danych w prognozowaniu mikrobiologicznym żywności76
Szafrańska Jagoda O., Siemowit Muszyński, Bartosz G. Sołowiej – Ocena własciwości fizykochemicznych sosów serowych otrzymanych na bazie kazeiny kwasowej i oleju rzepakowego z dodatkiem koncentratu białek serwatkowych636
Szymańska Iwona, Milena Kupiec, Klaudia Osytek, Anna Żbikowska – Nanotechnologia w produkcji żywności – możliwości, zagrożenia , konsument1114
Tarapata Justyna, Krzysztof Tomalik, Adriana Łobacz, Justyna Żulewska – Zagospodarowanie serwatki kwasowej324
Tomtas Paweł, Tomasz P. Olejnik – Powstawanie i likwidacja piany w procesie technologicznym produkcji skrobi ziemniaczanej124
Trych Urszula, Sylwia Skąpska, Magdalena Buniowska, Piotr Kaczka, Krystian Marszałek – Wpływ wysokich ciśnień na bioprzyswajalność antyoksydantów owoców i warzyw214
Trych Urszula, Sylwia Skąpska, Krystian Marszałek – Wpływ wysokich ciśnień na bioprzyswajalność antyoksydantów owoców i warzyw – składniki hydrofilowe718
Wachowska Maria, Agnieszka Jankowska, Marta Puchta – Możliwości zastosowania HPP do przedłużania terminu przydatności do spożycia twarogów132
Wróbel-Jędrzejewska Magdalena, Ewelina Włodarczyk, Urszula Stęplewska, Elżbieta Polak – Zarządzanie wodą w przemyśle rolno-spożywczym934
Zdanowska Paulina – Zastosowanie pomp próżniowych w przemyśle spożywczym424
Ziarno Małgorzata, Dorota Zaręba – Wykorzystanie bakterii fermentacji propionowej w produkcji mleczarskiej1012
LOGISTYKA – OPAKOWANIA  
Chałupka Dominika, Anna Galińska, Angelika Kucharska, Ewelina Radzimska – Ocena jakości zaprojektowanych jadalnych kubków żelowych1137
Frąckowiak Piotr – Etykieta logistyczna GS1 nie zawsze doskonała954
Kaczmarczyk Monika, Alicja Kaszuba, Jacek Frydych – Dobór optymalnego opakowania do żywności. Projekt HumidWRAP.136
Kosior Katarzyna – Wykorzystanie crowdsourcingu w przemyśle spożywczym – doświadczenia i perspektywy728
Osmólski Waldemar, Adam Koliński – Koncepcja integracji komunikacyjnej zautomatyzowanych procesów przepływu materiałów produkcyjnych w aspekcie Logistyki 4.0722
Pasternak Małgorzata – Czysta etykieta a dodatki do żywności648
Pawlicka Marzena, Małgorzata Mazańska, Jacek Postupolski – Zastosowanie biotworzyw w przemyśle spożywczym256
Pawlicka Marzena, Andrzej Starski – Wymagania prawne dotyczące opakowań z tworzyw sztucznych do żywności960
Szymańska Iwona, Anna Żbikowska, Katarzyna Marciniak-Łukasiak – Jadalne opakowania i naczynia jednorazowe do żywności872
Szymańska Iwona, Anna Żbikowska, Katarzyna Marciniak-Łukasiak – Opakowania do żywności – wymagania, kontrowersje i trendy346

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.