Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Roczny spis treści „Przemysłu Spożywczego” 2017 r.

 NrStr.
GOSPODARKA  
Polskie przetwórstwo rybne w latach 1990-2015. Ocena efektywności innowacji – Piotr J. Bykowski119
Aplikacje mobilne i innowacje technologiczne w handlu –  Wiesław Ciechomski123
Firmy branży spożywczej w rankingu Lista 2000 –  Jadwiga Drożdż22
Autentyczność i kontrola rynku soków w Polsce –  Witold Płocharski, Jarosław Markowski, Barbara Groele210
Wpływ umowy CETA na handel rolno-spożywczy Polski z Kanadą –  Łukasz Ambroziak32
Współczesne trendy w konsumpcji mięsa –  Małgorzata Kosicka-Gębska, Jerzy Gębski, Katarzyna Kwiecińska, Maria Jeznach, Agnieszka Tul-Krzyszczuk38
Krajowe i importowane surowce w produkcji żywności w Polsce –  Iwona Szczepaniak42
Możliwości finansowania badań w branży rolno-spożywczej. Perspektywa finansowa na lata 2014-2020 –  Logo UE GranatAdam Miara48
System Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 9001:2015 –  Patrycja Pietrow, Jolanta Kowalska414
Polski przemysł mleczarski po integracji z UE –  Piotr Szajner52
Przemysł piekarski – produkcja, nowe technologie. Perspektywy rozwoju –Jadwiga DrożdżLogo UE Granat57
Potencjalny wpływ umowy TTIP na handel rolno-spożywczy Polski z USA –  Małgorzata Bułkowska62
Gazele Biznesu 2016 – ranking najszybciej rozwijających się firm branży spożywczej– Jadwiga DrożdżLogo UE Granat68
Ilościowe i jakościowe zmiany w konsumpcji żywności w Polsce –  Krystyna Świetlik72
Przemysł rolno-spożywczy w Deklaracji Państw Grupy Wyszehradzkiej –  Eugeniusz K. ChyłekLogo UE Granat78
Dywersyfikacja polskiego handlu rolno-spożywczego –  Małgorzata Bułkowska810
Deklaracja GV4+3 – oczekiwane efekty w sektorze rolno-spożywczym –  Eugeniusz K. ChyłekLogo UE Granat816
Stabilna, ale zróżnicowana branżowo sytuacja przemysłu spożywczego –  Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek96
Zarządzania energią w zakładach przemysłu spożywczego. Obowiązujące prawodawstwo i możliwości wsparcia finansowego  –  Lesław Janowicz, Janusz Wojdalski, Monika Janowicz, Adam KupczykLogo UE Granat916  
Ceny żywności w Polsce i Unii Europejskiej w 2016 r. –  Iwona Szczepaniak102
Marnotrawienie żywności w Unii Europejskiej. Aspekt ekonomiczny –  Mariola Kwasek112
Wody butelkowane – dlaczego rośnie ich spożycie? – Anna Gątarska, Bożena Garbowska, Monika Radzymińska116
Konsumpcja pieczywa a substytuty produktowe – Małgorzata Zielińska1110
     
PRAWONrStr.
Drzewo decyzyjne − narzędzie wspomagające proces decyzyjny. Znakowanie żywności –  Urszula Samotyja246
Opakowania do żywności – dokumenty, potwierdzenie zgodności. Przepisy UE –  Marzena Pawlicka, Małgorzata Mazańska, Renata Barbarska249
Aromaty naturalne w przemyśle spożywczym –  Beata Zagroba511
Pomoc w interpretacji przepisów dotyczących substancji dodatkowych. Przewodniki Komisji Europejskiej – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Marta Dłużewska512
Zanieczyszczenie żywności rtęcią. Nieoczekiwane zmiany w pracach legislacyjnych –  Monika Mania, Małgorzata Rebeniak, Tomasz Szynal516
Superfood – aspekty prawne i żywieniowe –  Anna Gramza-Michałowska, Bartosz Kulczyński, Marzena Grdeń614
Pomoc w interpretacji przepisów dotyczących substancji dodatkowych, cz. II. Przewodniki Komisji Europejskiej –  Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Marta Dłużewska824
     
TECHNIKA – TECHNOLOGIANrStr.
Drukowanie żywności w 3D. Nowe technologie –  Ewa Jakubczyk12
Kontrola freonów w całym łańcuchu produkcji żywności. Zmiany klimatu – Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Urszula Stęplewska, Elżbieta Polak19
Skład napojów funkcjonalnych a ich stabilność mikrobiologiczna –  Hubert Antolak, Dorota Kręgiel115
Gronkowce koagulazododatnie w żywności. Aktualne zagrożenia mikrobiologiczne –  Elżbieta Maćkiw, Łukasz Mąka, Monika Stasiak, Joanna Długokęcka218
Identyfikacja drożdży występujących w żywności. Analiza regionów rybosomalnych – Krystyna Kowal226
Metody identyfikacji probiotyków w żywności. Wyzwania i problemy – Dorota Zielińska, Aleksandra Ołdak, Anna Rzepkowska, Danuta Kołożyn-Krajewska230
Komputerowa analiza obrazu (KAO) w przemyśle mięsnym. Możliwości wykorzystania –   Tomasz Żmijewski, Janusz Franciszek Pomianowski314
Wpływ jonów miedzi na mikroflorę długo dojrzewających serów podpuszczkowych – Krystyna Wiśniewska, Arnold Reps, Agnieszka Skwarek318
Wpływ dymu wędzarniczego na kształtowanie barwy przetworów mięsnych – Halina Makała323
Markery peptydowe na tropie mięsa i składników niemięsnych w produktach mięsnych. Peptydy na tropie… – Magdalena Montowska330
LNG jako alternatywne paliwo dla przemysłu spożywczego – Małgorzata Kowalska, Magdalena Paździor334
Drying Control Design – Case Study on the Near-Ambient Drying of Rapeseed – Antoni Ryniecki, Jolanta Wawrzyniak, Jolanta Gawałek, Dariusz Horla420
Histamina w żywności pochodzenia morskiego. Ocena zagrożenia – Agnieszka Leszczuk-Piankowska, Piotr J. Bykowski424
Od kropelki oleosomu do żywności funkcjonalnej nowej generacji – Beata Piłat427
Przepływ cieczy spożywczej przez pompę zębatą – Agata Bieńczak518
Lotne związki smakowo-zapachowe w polskim maśle – Maria Baranowska, Marika Bielecka, Bogusław Staniewski, Hanna Nowak521
Bezpieczeństwo zdrowotne żywności w zakładach żywienia zbiorowego w Polsce i UE. Systemy jakości – Dorota Miarka, Monika Stanisławek, Jolanta Kowalska530
Zastosowanie wysokiego ciśnienia do utrwalania soków z jabłek i buraków ćwikłowych – Agnieszka Jankowska, Karolina Bałdyga534
Czipsy z buraka ćwikłowego jako żywność prozdrowotna – Katarzyna Mikołajczyk-Bator, Janusz Czapski540
Niekontrolowane emisje metanu do atmosfery – Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Urszula Stęplewska, Elżbieta Polak618
Czystość mikrobiologiczna wybranych suszonych ziół – Izabela Podgórska626
Wymagania jakościowe soków – Barbara Groele629
Zastosowanie soków jagodowych do wytwarzania wysokiej jakości suszy z jabłek – Hanna Kowalska, Kinga Czajkowska, Katarzyna Łukasik632
Glikozydy stewiolowe – właściwości technologiczne i wykorzystanie w produktach rynkowych – Marlena Pielak, Ewa Czarniecka-Skubina636
Orzechy ziemne (Arachis hipogea L.) – wpływ ogrzewania na ich właściwości – Agnieszka Sagan641
Detekcja niepożądanych elementów metalowych w produktach spożywczych – Mariusz R. Rząsa718
Przeżywalność bakterii probiotycznych suszonych rozpyłowo w skali ćwierćtechnicznej– Wioletta Krawczyńska, Katarzyna Sobecka, Małgorzata Mizielińska, Alicja Fedorowicz, Artur Bartkowiak, Joanna Odrzywolska, Dariusz Kiełczewski724
Wybrane zastosowania dwutlenku węgla w przemyśle spożywczym – Emilia Janiszewska-Turak, Dominika Sierszak, Maria Hankus, Zbigniew Pałacha728
Transport – problematyczne ogniwo łańcucha chłodniczego – Joanna Markowska, Elżbieta Polak828
Metody oczyszczania ścieków w zakładach mięsnych – Martyna Kwiecińska, Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk839
Woda w przemyśle spożywczym – analiza wybranych zastosowań – Emilia Janiszewska-Turak, Dominika Sierszak, Maria Hankus, Zbigniew Pałacha846
Ślad wodny jako wskaźnik zużycia wody w przemyśle rolno-spożywczym – Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Urszula Stęplewska, Elżbieta Polak924
Zanieczyszczenie czekolad związkami kadmu na polskim rynku. Regulacje prawne – Danuta Rogala, Ilona Hajok, Renata Baranowska, Anna Spychała, Klaudia Gut932
Metale ciężkie (ołów, kadm i rtęć) oraz cyna w żywności pochodzenia morskiego. Ocena zagrożenia – Agnieszka Leszczuk-Piankowska, Piotr J. Bykowski940
Mleko i produkty mleczne źródłem składników biologicznie czynnych – Aneta Brodziak, Jolanta Król, Joanna Barłowska108
Napoje roślinne mlekopodobne – charakterystyka i analiza dostępności w Polsce – Zuzanna Walczak, Anna Florowska, Krzysztof Krygier1014
Co powinniśmy wiedzieć o GMO w aspekcie dobrowolnego znakowania produktów mlecznych – Anna Kaliszewska-Suchodoła1022
Właściwości zdrowotne żywności wytwarzanej przy udziale bakterii kwasu mlekowego – Monika Pytka, Monika Kordowska-Wiater, Jarosław Mazurkiewicz1030
Odzyskiwanie białka z rybnych surowców ubocznych. Metoda pH-shift – Mariusz Szymczak, Angelika Dominiczak, Barbara Szymczak1034
Tradycyjna lodownia – ekoenergetyczny magazyn żywności – Marta Gosz, Rafał Andrzejczyk1040
Jakość mikrobiologiczna żywności w krajach Unii Europejskiej. Doniesienia RASFF – Elżbieta Maćkiw, Monika Stasiak, Joanna Kowalska, Katarzyna Kucharek1116
Pleśnie w żywności – trudny przeciwnik – Małgorzata Piotrowska1120
Czym jest żywność barwiąca? – Małgorzata Ziarno, Dorota Zaręba1124
Białka rzepaku – możliwości wykorzystania w przemyśle spożywczym – Elżbieta Dłużewska, Anna Florowska, Magdalena Maszewska1128
Ciemnienie bulw ziemniaka – możliwości jego ograniczania – Elżbieta Wszelaczyńska, Jarosław Pobereżny, Katarzyna Gościnna, Jarosław Chmielewski, Sylwia Łaba1131
Substancje bioaktywne – pozytywne i negatywne skutki dodawania do żywności – Beata Piłat, Ryszard Zadernowski1219
Liofilizowane owoce jagodowe – właściwości antyoksydacyjne – Ewa Ochwanowska, Jarosław Chmielewski, Sylwia Laba, Ilona Żeber-Dzikowska1223
Clostridium botulinum i toksyny botulinowe. Potencjalne zagrożenie w mleku i produktach mlecznych – Elżbieta Kukier, Katarzyna Zacharczuk, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł, Krzysztof Kwiatek1228
Higienizacja komór wędzarniczych – Sylwia Mierzejewska, Joanna Piepiórka-Stepuk, Mariusz Wlazło1234
   
LOGISTYKA – OPAKOWANIANrStr.
Wymagania wobec opakowań wód butelkowanych przeznaczonych dla starszych konsumentów – Jarosław Świda, Ewa Jaracz142
Techniki drukowania opakowań artykułów spożywczych – Agata Ruszkowska, Halina Podsiadło343
Cyfryzacja łańcucha dostaw. Wspólne platformy integracyjne – Waldemar Osmólski712
Wybrane punkty ryzyka transportowanych produktów żywnościowych. System bezpieczeństwa – Grzegorz Sokołowski717
Charakterystyka sensoryki opakowań – Halina Podsiadło, Anna Chud856
Magazyn zarządzany na bazie standardów GS1 Piotr Frąckowiak861
Zmodyfikowane struktury żelatynowe jako alternatywny materiał na opakowania żywności. Badanie właściwości termofizycznych i mechanicznych – Łukasz Prazner, Halina Podsiadło, Katarzyna Kozłowicz958
Opakowania przyszłości –  rodzaje i zadania opakowań aktywnych – Małgorzata Świtała, Halina Podsiadło1238
     
ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIENrStr.
Międzynarodowe zalecenia żywieniowe – Mariola Kwasek126
Produkty zbożowe – źródło składników prozdrowotnych. Ocena spożycia – Danuta Górecka, Marzanna Hęś, Anna Stachecka, Krzysztof Dziedzic130
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością. Gastronomia – przemysł spożywczy – Ewa Czarniecka-Skubina, Joanna Trafiałek134
Czy łubin może stać się polską soją? – Magdalena Zielińska-Dawidziak, Eleonora Lampart-Szczapa139
Nutraceutyki – szansa dla zdrowia współczesnych konsumentów – Małgorzata Kostecka, Tomasz Czernecki, Paweł Szot236
Przyprawy roślinne – klasyfikacja i zastosowanie kulinarne. Charakterystyka przypraw – Marek Kardas, Katarzyna Toczyńska, Elżbieta Grochowska-Niedworok242
Orzechy w codziennej diecie – wartości żywieniowe i prozdrowotne – Lucyna Pachocka, Agata Stróżyk338
Sterole roślinne w żywieniu i przemyśle spożywczym – Izabela Podgórska, Ewa Solarska434
Zastosowanie wybranych przypraw w dietoterapii. Charakterystyka przypraw – Marek Kardas, Katarzyna Toczyńska, Elżbieta Grochowska-Niedworok437
Nasiona chia. Nowa superfood – Bartosz Kulczyński, Marzena Grdeń, Joanna Kobus-Cisowska, Maciej Taczanowski, Dominik Kmiecik, Anna Gramza-Michałowska442
Wartość żywieniowa tłuszczów w wyrobach ciastkarskich trwałych. Polski rynek – Sylwia Onacik-Gür, Anna Żbikowska, György Karlovits, Milena Kupiec544
Amarantus – skład chemiczny i wartość prozdrowotna – Ewelina Łysoń, Wioletta Biel644
Raki słodkowodne w Polsce – potencjał surowcowy, wartości odżywcze, aspekty technologiczne – NataliaŚmietana, Remigiusz Panicz, PrzemysławŚmietana733
Ryby jako źródło narażenia człowieka na rtęć – Małgorzata Ćwieląg-Drabek, Danuta Rogala, Ilona Hajok, Grzegorz Dziubanek738
Lipidy w żywności, żywieniu i zdrowiu człowieka. Cz. I. Przyswajanie, źródła oraz spożycie lipidów – Jan Kłobukowski, Joanna Ciborska, Filip Kłobukowski868
Turystyka kwalifikowana jako nowy kanał produkcji żywności – Justyna Kadzińska, Stanisław Kalisz, Karolina Końsko873
Produkty prozdrowotne zawierające bioaktywne składniki soku z ziemniaka – Grażyna Lewandowicz, Przemysław Kowalczewski, Magdalena Człapka-Matyasik, Małgorzata Korsar, Jan Jeszka876
Lipidy w żywności, żywieniu i zdrowiu człowieka. Cz. II. Aspekty żywieniowe i zdrowotne – Joanna Ciborska, Jan Kłobukowski, Filip Kłobukowski944
Produkty dla osób uprawiających turystykę kwalifikowaną. Szansa na nowe rynki zbytu – Justyna Kadzińska, Stanisław Kalisz, Karolina Końsko954
Pałeczki Salmonella – aktualne zagrożenie żywności – Elżbieta Maćkiw, Joanna Kowalska, Monika Stasiak, Katarzyna Kucharek1044
Ekożywność – zdrowa żywność w XXI wieku? – Aneta Brodziak, Jolanta Król1135
Nadciśnienie tętnicze krwi – problem społeczny XXI wieku – Aleksandra Cichocka1139
Żywność tradycyjna klasy premium na święta Bożego Narodzenia – Tomasz Krzywiński, Grzegorz Tokarczyk, Sylwia Przybylska122
Wartość odżywcza ryb i produktów rybnych. Konserwy rybne – Agnieszka Leszczuk-Piankowska, Piotr J. Bykowski1210
Skład polifenolowy owoców pigwy – Monika Mieszczakowska-Frąc, Dorota Kruczyńska1215
   
WYDARZENIANrStr.
III Kongres Bezpieczeństwa Żywności18
The Fresh Connection 2017 – zawody Global Challenge122
Wydział Nauk o Żywności SGGW ma już 55 lat138
Wybrane targi dla branży spożywczej 2017 r.140
80-lecie Profesora Stanisława Tyszkiewicza240
Warsaw Food Expo 2017 Międzynarodowe Targi Żywności 345
Nominacje do godła „Teraz Polska”441
X Ogólnopolska Naukowa Konferencja Technologów  Przetwórstwa Owoców i Warzyw, Nieborów 25-26 maja 2017 r.446
Międzynarodowe Targi Poznańskie 2017 r. Bakepol, Pakfood, Invest Hotel – Targi Smaków Regionów – 2017 r.525
Konferencja w Instytucie Żywności i Żywienia543
Sukces 9. Międzynarodowych Targów Opakowań – Packaging Innovations547
Danone jednym z najbardziej pożądanych pracodawców640
Powstanie Narodowy Plan Ochrony Żywności643
Posiedzenie Rady Krajowej i Krajowego Zgromadzenia Delegatów SITSpoż647
Posiedzenie Rady Naukowej przy Radzie Promocji Żywności Prozdrowotnej722
Laureaci Konkursu o Złoty Medal MPT – Polagra-Tech, Polagra-Food 201788
Polski drób jest bezkonkurencyjny931
Rynek warzyw i owoców w Polsce963
Poznańskie spotkanie branży spożywczej1032
XXVI Targi Mleczarskie MLEKO-EXPO 20171047
Pięć sposobów na firmę przyjazną środowisku1134
IV Kongres Bezpieczeństwa Żywności1138
Jak zwiększyć konsumpcję warzyw i owoców 1142
VIII Forum 100 – Doroczna Gala Przemysłu Żywnościowego1143
Przyszłość branży opakowaniowej1144
Roczny spis treści – Wykaz artykułów – Przemysł Spożywczy 2017 r.1242

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.