Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Rekordowy eksport

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że 2023 rok był rekordowy dla Polski pod względem eksportu towarów. Sprzedaliśmy za granicę towary o łącznej wartości 51,8 mld euro, co przekłada się na 236 mld zł. Wśród nich najwięcej było mięsa i przetworów mięsnych, produktów mlecznych, pieczywa i wyrobów piekarskich, jaj oraz czekolady i wyrobów czekoladowych. Co ciekawe, ponad 70% naszego eksportu trafia na rynek UE, ale z roku na rok rośnie również eksport na inne rynki, w tym także do krajów trzecich.

Integracja z UE i dostęp do unijnego rynku spowodowały znaczący wzrost eksportu polskiego handlu rolno–spożywczego. Dzięki łatwiejszemu przepływowi dóbr, modernizacji gospodarstw, unowocześnieniu przetwórstwa rolno-spożywczego oraz pozyskanych inwestycji unijnych, Polska należy do ścisłej czołówki europejskiej w wielu branżach produkcji.

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.