Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 8/2019

Techniki chłodnicze, opakowania

Gospodarka

 • Rola importu w zaopatrzeniu surowcowym sektora produkcji żywności w Polsce
  Iwona Szczepaniak   6

 • Przemysł spożywczy na ścieżce stabilnego rozwoju
  Jadwiga Drożdż, Robert Mroczek   11

 • Zastosowanie analizy cyklu życia (LCA) do obliczania śladu środowiskowego – działania UE a przemysł spożywczy
  Barbara Gworek, Krzysztof Krygier  18

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • Właściwości sproszkowanej żywności dla dzieci
  Anna Kot, Karolina Szulc, Anna Kamińska-Dwórznicka   22

 • Dieta Polaków a zalecenia żywieniowe – część 1
  Diana Wolańska-Buzalska, Klaudia Wiśniewska  28

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

 • Próba zastosowania oceny porównawczej produktów handlowych w celu uzyskania lepszej poprawności wyników analizy sensorycznej
  Joanna Danielczuk   36

 • Powlekanie żywności proszkami
  Agnieszka Marchewka, Ewa Domian   40

 • Wpływ sposobów suszenia na wybrane właściwości fizykochemiczne truskawek
  Piotr Grzegory, Dariusz Piotrowski, Emilia Janiszewska-Turak  46

 • Łańcuch chłodniczy w produkcji i przechowywaniu żywności
  Joanna Markowska, Elżbieta Polak  54

 • Projektowanie funkcjonalnych piw rzemieślniczych o właściwościach prozdrowotnych
  Katarzyna Gościnna, Jarosław Pobereżny, Elżbieta Wszelaczyńska, Sylwia Łaba, Krzysztof Świerczyński  64

LOGISTYKA-OPAKOWANIA

 • Jadalne opakowania i naczynia jednorazowe do żywności
  Iwona Szymańska, Anna Żbikowska, Katarzyna Marciniak-Łukasiak  72

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.