Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 7/2023

GOSPODARKA

 • Brexit: bilans korzyści i strat w polsko-brytyjskim handlu rolno-spożywczym  (DOI10.15199/65.2022.7.1)
  Łukasz Ambroziak  2

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

 • Projektowanie żywności z wykorzystaniem metody design thinking – studium przypadku  (DOI10.15199/65.2023.7.2)
  Sylwia Sady, Bogdan Pachołek, Olga Korczyńska, Nadia Wojsznis, Zofia Rokicka, Julia Biernacka, Wiktor Stanisławek  8
 • Tusze spożywcze do drukowania żywności 3D: skład i właściwości reologiczne  (DOI10.15199/65.2023.7.3)
  Grażyna Bortnowska   13

OPAKOWANIA-LOGISTYKA

 • Analiza śladu węglowego przechowywania i transportu chłodniczego na przykładzie borówki amerykańskiej  (DOI10.15199/65.2023.7.4)
  Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Paweł Kuleta  18
 • Opakowania funkcjonalne i ekologiczne – moda czy konieczność?  (DOI10.15199/65.2023.7.5)
  Katarzyna Żbikowska, Katarzyna Marciniak-Łukasiak, Małgorzata Kowalska, Anna Żbikowska  26

WYDARZENIA

 • Najnowsza wersja międzynarodowych norm higieny żywności i HACCP dostępna po polsku  25

Aktualności

Kongresy dla branży żywnościowej

19 października 2023 r. w Warszawie  w Hotelu Arche, Al. Krakowska 237 odbędą się: X Kongres Bezpieczeństwa Żywności V Kongres Logistyczny III Kongres Produkcji Podstawowej