Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 7/2022

żywność

Gospodarka

 • Konkurencyjność klimatyczna przedsiębiorstw polskiego sektora rolno-spożywczego  (DOI10.15199/65.2022.7.1)
  Renata Grochowska  4
 • Udział franczyzy i wybrane aspekty funkcjonowania sieci franczyzowych na polskim rynku spożywczym po 2010 roku  (DOI10.15199/65.2022.7.3)
  Łukasz Jędrzejczyk  18

Żywność-Żywienie

 • Ocena wybranych cech jakościowych handlowych nierafinowanych cukrów trzcinowych  (DOI10.15199/65.2022.7.4)
  Agnieszka Salamon, Marek Napiórkowski, Małgorzata Piecyk, Hanna Kowalska  24
 • Zalecenia odnośnie właściwego odżywiania w okresie pandemii wirusa SARS-COVID-2  (DOI10.15199/65.2022.7.5)
  Bohdan Achrem-Achremowicz  31
 • Jadalne powłoki ochronne do ryb i produktów rybnych  (DOI10.15199/65.2022.7.6)
  Patrycja Biernacka, Grzegorz Tokarczyk  36

Logistyka-Opakowania

 • Analiza poglądów konsumentów na temat opakowań do żywności – badania wstępne  (DOI10.15199/65.2022.7.7)
  Anna Żbikowska, Aniela Sokół, Michał Sowiński, Iwona Szymańska, Katarzyna Marciniak-Łukasiak, Katarzyna Żbikowska  41

Aktualności

Roczny spis treści 2022 r.

Wykaz autorów i artykułów – „Przemysł Spożywczy” GOSPODARKA Nr Str. Szczepaniak Iwona, Ambroziak Łukasz, Drożdż Jadwiga, Mroczek Robert – Rynek i przemysł spożywczy w 2021