Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 4/2023

Gospodarka

 • Sektor mięsa czerwonego i drobiowego w Polsce w okresie ostatnich turbulencji rynkowych  (DOI10.15199/65.2022.4.1)
  Robert Mroczek  3

Technika-Technologia

 • Zastosowanie nasączania próżniowego i systemu pakowania bag in box w technologii półproduktów owocowych na przykładzie kostki jabłkowej w żelu  (DOI10.15199/65.2023.4.2)
  Elżbieta Radziejewska-Kubzdela, Marcin Kidoń, Róża Biegańska-Marecik, Przemysław Gil, Grzegorz Czarnecki  10
 • Zastosowanie technologii sous-vide w przetwórstwie mięsa drobiowego  (DOI10.15199/65.2023.4.3)
  Iwona Chwastowska-Siwiecka, Jolanta Remiszewska  15

Żywność-Żywienie

 • Wpływ sposobu prażenia kawy na jej cechy sensoryczne  (DOI10.15199/65.2023.4.4)
  Joanna Maria Klepacka, Anna Gątarska  26
 • Wpływ rodzaju techniki obróbki kulinarnej na jakość filetów z karpia (Cyprinus carpio) pokrytych powłoką furcelleranowo-żelatynową   (DOI10.15199/65.2023.4.5)
  Monika Modzelewska-Kapituła, Katarzyna Tkacz, Wacław Mozolewski, Weronika Zduńczyk, Ewa Malczyk, Marta Szulc, Agata Ziomek  30

Logistyka-Opakowania

Wydarzenia

 • Polskie wina górą! Targi WINO   23
 • Branża spożywcza przygotowana do konkurowania z firmami zagranicznymi  40

Aktualności

Pożegnanie Profesora Krzysztofa Krygiera

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja 2023 r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Krygier. Żegnamy wspaniałego nauczyciela akademickiego, wybitnego naukowca i popularyzatora wiedzy, a przede wszystkim życzliwego

Akademia Prawa Żywnościowego

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w Akademii Prawa Żywnościowego, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2023 r.  w formule on-line