Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 2/2024

 • Protesty producentów żywności. Unijne regulacje wobec protestów rolników  
  Wojciech MOSZCZYŃSKI  4
 • Przywództwo w nowoczesnych organizacjach  
  Aneta BANASZAK, Sławomir BANASZAK  6
 • Restrukturyzacja realną alternatywą dla upadłości  
  Łukasz GOSZCZYŃSKI  8
 • Fakty i mity o ulgach badawczo-rozwojowych  
  Ewa FLOR  10
 • Sztuczna inteligencja w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego – potencjał i wyzwania
  Artificial intelligence in food industry enterprises – potential and challenges (DOI 10.15199/65.2024.2.1) 
  Katarzyna KOSIOR  12
 • Wyznaczanie terminu przydatności do spożycia dla żywności RTE w odniesieniu do Listeria monocytogenes
  Determination of ,,use by” date for RTE foods in relation to Listeria monocytogenes (DOI 10.15199/65.2024.2.2) 
  Anna NIEPSUJ-WÓJKOWSKA  18
 • Jakość mrożonych owoców w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa żywności i konsumenta
  The quality of frozen fruit in the aspect of ensuring food and consumer safety (DOI 10.15199/65.2024.2.3) 
  Joanna MARKOWSKA, Anna DRABENT, Agnieszka TYFA  26
 • Wykorzystanie roślinnych produktów ubocznych  34
 • Rabaty nie zawsze przyciągają klientów  35
 • Rola i znaczenie dźwięku w ocenie jakości żywności
  Role and importance of sound in assessing food quality (DOI 10.15199/65.2024.2.4) 
  Agata MARZEC  36
 • Rola sieci handlowych w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego: wyzwania i rozwój możliwości (cz. 1)  
  Agnieszka WRYK  42
 • Analiza sensoryczna – czy to na pewno takie trudne? Organizacja funkcjonowania pracowni analizy sensorycznej  
  Zbigniew OCZADŁY  45
 • Pokolenie 50+ może uratować rynek pracy  48
 • Grüne Woche 2024  50
 • Wina czerwone  
  Robert WIEPRZKOWICZ  52

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.