Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 11/2023

 • Problem marnowania żywności w branży spożywczej  
  Wojciech MOSZCZYŃSKI  3
 • Nowoczesne zarządzanie a „stare” funkcje kierownicze  
  Aneta BANASZAK, Sławomir BANASZAK   6
 • Zmiany w spożyciu mięsa w krajach Unii Europejskiej
  Changes in Meat Consumption in the European Union Countries (DOI 10.15199/65.2023.11.1) 
  Mariola KWASEK  8
 • Jak standardy chronią konsumentów i producentów  
  Agnieszka WRYK  15
 • Półilościowa ocena ryzyka jako narzędzie wykorzystywane przy wyznaczaniu CCP i oPRP
  Semi-quantitative risk assessment as a tool for the determination of CCPs and oPRPs (DOI 10.15199/65.2023.11.2) 
  Agnieszka JACKOWSKA-TRACZ, Michał TRACZ  20
 • Charakterystyka wybranych metod izolacji i identyfikacji drobnoustrojów w żywności
  Characteristics of selected methods of isolation and identification of microorganisms in food (DOI 10.15199/65.2023.11.3) 
  Elżbieta HAĆ-SZYMAŃCZUK  24
 • Skażenia mikrobiologiczne warzyw oraz metody ich ograniczania
  Microbiological contaminationof vegetablesand its limiting methods (DOI 10.15199/65.2023.11.4) 
  Beata KOWALSKA  30
 • Wpływ doboru surowców na cechy sensoryczne piwa wytwarzanego w warunkach rzemieślniczych
  The influence of the selection of raw materials on the sensory characteristics of craft beer (DOI 10.15199/65.2023.11.5) 
  Joanna Maria KLEPACKA, Anna GĄTARSKA, Marcelina KRECZMAN  36
 • Jak uniknąć kosztownych błędów w procesie projektowania  
  Zbigniew OCZADŁY  42
 • Trendy w przemyśle w 2024 r.  44
 • Mniej azotynów i azotanów  45
 • Targi Anuga zakończone sukcesem  46
 • Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Ważna debata o branży spożywczej  49
 • Drożdże a układ odpornościowy  50
 • Orkisz – złoto wśród zbóż  52

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.