„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przemysł Spożywczy 1/2024

 • Eksport w zakresie zakazanych w Unii Europejskiej herbicydów i pestycydów poza Unię Europejską. W jaki sposób zgodnie z prawem Europa zatruwa inne kontynenty (część 2)  
  Wojciech MOSZCZYŃSKI  3
 • Jakich zmian w prawodawstwie można się spodziewać w 2024 r. i co one w praktyce oznaczają dla przedsiębiorców?  
  Andrzej GANTNER  6
 • Odpowiedzialność w praktyce zarządzania  
  Aneta BANASZAK, Sławomir BANASZAK  8
 • Rynek i przemysł spożywczy w 2023 roku
  Food market and industry in 2023 (DOI 10.15199/65.2024.1.1) 
  Iwona SZCZEPANIAK, Łukasz AMBROZIAK, Jadwiga DROŻDŻ, Robert MROCZEK  10
 • Analiza śladu węglowego krajowej produkcji żywności – badania na przykładzie cukru
  The carbon footprint analysis of national food production – a research on the example of sugar (DOI 10.15199/65.2024.1.2) 
  Magdalena WRÓBEL-JĘDRZEJEWSKA  18
 • Sytuacja na rynku drobiowym. Wywiad z Dariuszem Goszczyńskim, prezesem zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej  25
 • Analiza preferencji konsumentów w zakresie zawartości tłuszczu w przetworach mięsnych
  Analysis of consumer’s preferences in terms of fat content in processed meat products (DOI 10.15199/65.2024.1.3) 
  Dominika OPAT, Iwona SZYMAŃSKA, Krzysztof DASIEWICZ  26
 • Bezpieczeństwo żywności: łańcuch dostaw jako kluczowa strefa odpowiedzialności  
  Agnieszka WRYK  30
 • Automatyzacja i robotyka w pakowaniu żywności o niskim stopniu przetworzenia
  Automation and robotics in low-processed food packaging (DOI 10.15199/65.2024.1.4) 
  Marta LENARTOWICZ-KLIK, Izabela GAJLEWICZ  34
 • Ocena stopnia zaangażowania przedsiębiorstw związanych z branżą spożywczą w praktyki na rzecz ograniczenia strat i marnowania żywności
  Assessment of the degree of involvement of food-related businesses in practices to reduce food loss and waste (DOI 10.15199/65.2024.1.5) 
  Agnieszka TYBURCY, Wioletta SOBOCIŃSKA  38
 • Analiza sensoryczna – czy to na pewno takie trudne? Część 1. Jak zorganizować skutecznie funkcjonujący panel sensoryczny   
  Zbigniew OCZADŁY  42
 • Greenwashing, czyli ekościema  46
 • Nowe przepisy dotyczące sektora owoców i warzyw oraz przetworów owocowych i warzywnych  48
 • Narodowe pączkowanie  
  Jacek PAPROCKI  50
 • Świat marki własnej na wyciągnięcie ręki (cz. 2)  
  Agnieszka WRYK  52
 • Nowe produkty spożywcze na rynku to prawdziwe wyzwanie  59

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.