Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Przemysł Spożywczy 9/2023

GOSPODARKA

 • Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w czasie trwania wojny w Ukrainie  (DOI10.15199/65.2022.9.1)
  Małgorzata Bułkowska  2

PRAWO

 • Optymalizacja przetwarzania produktów rolno-spożywczych w celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych  (DOI10.15199/65.2023.9.2)
  Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Ewelina Włodarczyk  9

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • Charakterystyka surowców pozyskiwanych z tuszy rekina   (DOI10.15199/65.2023.9.4)
  Iwona Chwastowska-Siwiecka, Karol Bartoszewicz  20
 • Walory zdrowotne gorzkiej czekolady i kakao  (DOI10.15199/65.2023.9.6)
  Bartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska, Andrzej Sidor   32
 • Dziewanna (Verbascum L.) – właściwości i możliwości wykorzystania w projektowaniu żywności  (DOI10.15199/65.2023.9.7)
  Edyta Symoniuk  36

WYDARZENIA

 • Inicjatywa na rzecz budowy systemu kaucyjnego w Polsce  8
 • Opakowania do wielokrotnego użytku, recyklingu lub biodegradacji  14

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.