Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Projekt informacyjno-edukacyjny „Mitożercy”

Celem Projektu „Mitożercy” jest dostarczenie konsumentom rzetelnych i obiektywnych informacji na temat żywności i żywienia. Projekt ma na celu również przeciwdziałanie funkcjonującym w przestrzeni publicznej negatywnym mitom dotyczącym produkcji żywności i jej składników, które nie mają oparcia w faktach naukowych. „Mitożercy” dostarczają najnowszej wiedzy o substancjach i surowcach stosowanych w przemyśle spożywczym oraz wyjaśniają funkcje, jakie pełnią w produktach żywnościowych. Dodatkowo można zapoznać się z systemem bezpieczeństwa żywności, decydującym o tym, jakie składniki żywności i na jakich zasadach mogą być dopuszczone do spożycia, tak aby zapewnić konsumentom, że ich spożywanie w codziennej zrównoważonej diecie jest całkowicie bezpieczne.

Treści merytoryczne Projektu są przygotowywane w oparciu o aktualną wiedzę, przy współpracy z uznanymi ekspertami ze środowisk naukowych.

Jednym z elementów Projektu jest seria filmów informacyjnych przygotowanych w przystępnej dla odbiorców formie, zachęcającej do zapoznania się z prezentowanymi treściami. Pierwszy pakiet informacji dotyczy dodatków do żywności.

Filmiki edukacyjne zostaną zamieszczone na profilach Fundacji w mediach społecznościowych:
 – YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxK8UgWWm6BnMuXNZIVu2Jg
 – Tiktok: https://www.tiktok.com/@fundacja_zafiz?lang=pl-PL
 – oraz na dedykowanym kanale Projektu Mitożercy – https://www.youtube.com/channel/UCivE4DImFT_6Lg_kTYkPnFQ

Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowia prowadzi działania edukacyjne mające na celu zwiększenie wiedzy konsumentów na temat produktów spożywczych oraz umożliwienie im dokonywania świadomych wyborów żywieniowych. Fundacja jest m.in. realizatorem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”, a także różnych programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Najnowszym projektem Fundacji są Mitożercy.

/op.MM na podstawie informacji prasowej Fundacji Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie z dnia 21.11.2022

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.