Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Prawo podatkowe – aktualne wyzwania dla przedsiębiorców z branży żywnościowej w 2023 r. 16 marca 2023 r.

KONFERENCJA ON-LINE

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w konferencji on-line pt.: „Prawo podatkowe – aktualne wyzwania dla przedsiębiorców z branży żywnościowej w 2023 r., która odbędzie się w dniu 16 marca 2023 r. w godz. 10:00-13:00 na platformie ZOOM.

Program:

  • Krajowy system e-faktur z perspektywy resortu finansów

Anna Mytyk, zastępca dyrektora w Departamencie Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów

  • E-faktury – czas na przygotowania

Katarzyna Wróblewska, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

  • Ulgi i efektywność kosztowa

Magdalena Zalech, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

  • Narzędzia prawno–podatkowe służące obniżeniu kosztów zakupu energii

Sławomir Czajka, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

  • Dobrowolne zasady współpracy z administracją skarbową

Dorota Pokrop, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej a szczególnie dla Działów Prawnych, Działów Podatkowych, Księgowych, Członków Zarządu!

Informacja na temat konferencji na stronie www.pfpz.pl

Zapraszamy do udziału w konferencji! 

Kontakt:

Monika Jonczak – dyrektor ds. marketingu

e-mail: m.jonczak@pfpz.pl

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa

M: + 48 604 143 104

Aktualności

III DNI MŁODYCH LIDERÓW JAKOŚCI

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, Komitet Organizacyjny III DNI MŁODYCH LIDERÓW JAKOŚCI ma zaszczyt zaprosić Państwa w imieniu Instytutu Nauk o Jakości do udziału w konferencji

Obraz autorstwa creativeart na Freepik

Image recognition (IR) strażnikiem porządku na sklepowej półce

Merchandising jest jednym z głównych instrumentów zachęcających klienta do zakupów stacjonarnych. Za odpowiednim ustawianiem produktu na półce kryje się dużo więcej niż się wydaje. Image