„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Polsko–ukraińskie memorandum

17 czerwca br. w Białymstoku, z inicjatywy Agnieszki Maliszewskiej, dyrektor biura Polskiej Izby Mleka oraz Aresena Didura, dyrektora wykonawczego Związku Przetwórców Mleka Ukrainy, odbyło się spotkanie przedstawicieli sektora mleczarskiego Polski i Ukrainy.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele rządów obu krajów, branży mleczarskiej (Polskiej Izby Mleka, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Związku Polskich Przetwórców Mleka, Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, Stowarzyszenia Producentów Mleka i Związku Przetwórców Mleka Ukrainy) oraz Komitetu Integracji Europejskiej SMPU. Podczas spotkania podpisano Memorandum of Understanding (MoU). Dokument ten określa współpracę polsko–ukraińską w kwestiach:

  • Promowania i wspierania zamierzeń sektora mleczarskiego Ukrainy w zakresie harmonizacji działalności zgodnie z wymogami UE poprzez współpracę w ramach Komitetu Integracji Europejskiej SMPU;
  • Tworzenia i przekazywania do administracji i opinii publicznej wspólnych stanowisk, opinii i informacji na temat wymiany handlowej artykułami mleczarskimi, także w kontekście przyszłej integracji Ukrainy z UE;
  • Utrzymywania stałego dialogu między przedstawicielami sektora mleczarskiego na Ukrainie i w Polsce;
  • Udziału ekspertów w opracowaniu wspólnej mapy drogowej dla europejskiej integracji ukraińskiego sektora mleczarskiego. Będzie ona zawierać konkretne kroki, harmonogramy i odpowiedzialność za ich wdrożenie, a także mechanizmy monitorowania i oceny postępów.

Współpraca między Stronami w ramach niniejszego Memorandum będzie prowadzona w obszarach: wymiany doświadczeń w zakresie integracji europejskiej polskiego przemysłu mleczarskiego z ukraińskim, udzielania konsultacji i rekomendacji w zakresie harmonizacji ustawodawstwa ukraińskiego z ustawodawstwem UE w dziedzinie przemysłu mleczarskiego, wspólnego wspierania idei sektorowego podejścia do kontynuacji handlu parytetowego na poziomie krajowym i europejskim, wzajemnego informowania się o aktualnych trendach i zmianach w ustawodawstwie związanych z przemysłem mleczarskim, oraz nawiązywania kontaktów i organizowania wspólnych wydarzeń w formacie Ukraina-Polska-UE.

Agnieszka Maliszewska (PIM) podkreśliła, że Memorandum jest sygnałem dla administracji obu krajów oraz kolegów z innych państw UE, że polski sektor mleczarski chce pełnić rolę lidera w zakresie wymiany wiedzy i informacji w  kontekście wejścia Ukrainy do UE. Wiemy, że minie wiele lat zanim nastąpi integracja, ale chcemy konkurować na równych zasadach – powiedziała.

Tego typu inicjatywy są niezwykle cenne dla obu krajów. Polska i Ukraina są ważnymi producentami mleka w Europie. Współpraca obu stron może pomóc w zwiększeniu handlu i inwestycji, a także w wymianie wiedzy i technologii. Wspólne działania mogą także wzmocnić konkurencyjność branży mleczarskiej obu krajów na rynku międzynarodowym.

Współpraca tego typu jest nam potrzebna. Zależy nam, aby produkty z Ukrainy i z Polski trafiały na rynki trzecie oraz żeby wspólnie budować  potencjał. Wspieramy Ukrainę w wielu obszarach. W kwestii rynku mleka – dzisiaj 6-krotnie więcej eksportujemy na Ukrainę niż z niej importujemy, przez co ten rynek w żaden sposób nam dzisiaj nie zagraża. Musimy budować wspólne relacje myśląc o przyszłości. – podsumował spotkanie Stefan Krajewski, Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polski.

Spotkanie było kolejnym krokiem we współpracy między polską a ukraińską branżą mleczarską. Stroną inicjującą ponownie była Polska Izba Mleka.

(PIM)

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.