„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Polacy otwarci na mięso hodowane komórkowo?

Z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Good Food Institute Europe (GFI Europe) wynika, że polscy konsumenci są otwarci na spróbowanie mięsa hodowanego komórkowo (tzw. mięsa hodowlanego) i poparliby rozwój jego produkcji w Polsce.

54% badanych jest skłonnych spróbować tego typu produktu, a 25% rozważyłoby zastąpienie nim części obecnie spożywanego mięsa. Zdaniem 49% respondentów spożywana obecnie w Polsce ilość tradycyjnego mięsa jest zbyt wysoka. Taki sam odsetek badanych deklaruje, że w ciągu najbliższych dwóch lat planuje jeść mniej mięsa lub nie jeść go wcale.

Mięso hodowane komórkowo jest produkowane poprzez pobranie niewielkiej próbki komórek zwierzęcych i hodowanie ich w kultywatorach, podobnych do fermentorów stosowanych w produkcji piwa. Proces ten odtwarza te same funkcje biologiczne, które występują w ciele zwierzęcia, zapewniając niezbędną temperaturę i podstawowe składniki odżywcze, takie jak woda, białka, węglowodany, tłuszcze, witaminy i minerały. Metodą tą można produkować różne rodzaje mięsa, w tym drób, wieprzowinę, wołowinę i owoce morza.

Choć mięso hodowane komórkowo to nowy produkt spożywczy, 40% badanych deklaruje, że zna już metodę jego produkcji, a 16% twierdzi, że ma znaczną wiedzę na ten temat. Zdaniem 56% respondentów powinno ono zostać dopuszczone do sprzedaży w Polsce, jeśli przejdzie ocenę bezpieczeństwa żywności przez organy regulacyjne. 51% respondentów uważa, że powinno być produkowane w kraju, aby przynieść korzyści naszej gospodarce, a 39% Polaków zgadza się, że powinno się inwestować w badania i rozwój mięsa hodowanego komórkowo.

Ponad połowa (58%) badanych uważa, że decyzja o zatwierdzeniu mięsa hodowanego komórkowo powinna być niezależna od jakichkolwiek interesów handlowych. 72% ankietowanych jest zdania, że na opakowaniach produktów z mięsa hodowanego komórkowo powinny znajdować się określenia kojarzone z mięsem tradycyjnym (jak np. kurczak, burger czy kiełbasa), ale z jasnym oznaczeniem, że nie pochodzą one z hodowli zwierząt – np. „komórkowe nuggetsy z kurczaka, wyprodukowane bez hodowli zwierząt”.

Badanie zostało wykonane na zlecenie Good Food Institute, międzynarodowej organizacji non-profit działającej na rzecz zrównoważonej produkcji żywności. Przeprowadzono je w formie ankiety internetowej w dniach 15-22 kwietnia 2024 r. przez YouGov Deutschland GmbH na reprezentatywnej grupie 1006 osób z Polski w wieku powyżej 18 lat.
(PAP)

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.