Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Konferencja on-line PFPŻ ZP

Informowanie i reklama produktów sektora żywnościowego

– aktualne otoczenie prawne, praktyka, trendy, orzecznictwo

11 października 2022 r.

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w konferencji on-line pt.:Informowanie i reklama produktów sektora żywnościowego – aktualne otoczenie prawne, praktyka, trendy, orzecznictwo”, która odbędzie się w dniu 11 października 2022 r. na platformie ZOOM.

Program:

  • Prawa własności przemysłowej w systemie ochrony i promocji produktów sektora żywnościowego

Anna Dachowska, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Urząd Patentowy RP

  • System samoregulacji w obszarze reklamy żywności – doświadczenia Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

Piotr Kwiecień, Dyrektor Generalny, Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

  • Unijne i krajowe wymagania związane z informowaniem i reklamą produktów żywnościowych

r.pr. Jacek Myszko, Partner, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Ewelina Woike-Reguła, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

  • Informowanie i reklama produktów żywnościowych – perspektywa zasad uczciwej konkurencji i uczciwych praktyk rynkowych

r.pr. Marek Oleksyn, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla pracowników firm produkcyjnych z działów prawnych i marketingu!

Informacja na temat konferencji na stronie www.pfpz.pl

Zapraszamy do udziału! Kontakt:

Monika Jonczak – dyrektor ds. marketingu

e-mail: m.jonczak@pfpz.pl

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa

M: + 48 604 143 10

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Człowiek szczyci się swoim naukowym podejściem. Potrafi niemal wszystko zinterpretować matematycznie. Zapisać we wzorach kształty, zależności oraz proporcje.

SIAL Paris 2024 : Wyjątkowa edycja

Od 60 lat targi SIAL Paris gromadzą profesjonalistów z całego świata wokół tematów związanych z żywnością. W tym roku czeka na nas kilka nowości.

ZPPM zaprasza na szkolenie

Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: “Raportowanie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach mleczarskich“.