„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

IV Dni Młodych Liderów Jakości

Komitet Organizacyjny IV DNI MŁODYCH LIDERÓW JAKOŚCI w imieniu Instytutu Nauk o Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zaprasza do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 21 i 22 maja 2024 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wydarzenie to obejmuje:

XIX FORUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH prezentacja projektów związanych z obszarami tematycznymi konferencji, realizowanych przez studenckie koła naukowe.

KONKURS PRAC SEMINARYJNYCH – prezentacja prac dyplomowych związanych z obszarami tematycznymi konferencji.

Dla Autorów najlepszych projektów i prac wyłonionych przez jury konkursowe przewidziane są atrakcyjne nagrody!

Obszary tematyczne:

 Bezpieczeństwo, kształtowanie i ocena jakości żywności

 Bezpieczeństwo, kształtowanie i ocena jakości produktów przemysłowych

 Konsumenckie uwarunkowania jakości produktu

 Zarządzanie produktem w rynkowym cyklu życia

 Innowacyjne materiały i technologie opakowaniowe

 Zrównoważony rozwój produktu

 Systemowe zarządzanie jakością

Koszt udziału w konferencji wynosi 230 PLN dla każdego uczestnika

Powyższa kwota obejmuje:

✓ czynne uczestnictwo w konferencji

✓ materiały konferencyjne – książka abstraktów, monografia

✓ certyfikat potwierdzający udział w konferencji

✓ catering

✓ spotkanie rekreacyjno-integracyjne

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konferencji: https://dmlj.ue.poznan.pl

Wszelkie informacje m.in. wytyczne dotyczące przygotowania abstraktów, publikacji oraz prezentacji lub posteru są zamieszczone na stronie internetowej konferencji.

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku:
https://www.facebook.com/DMLJUEP

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.