„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

III DNI MŁODYCH LIDERÓW JAKOŚCI

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Komitet Organizacyjny III DNI MŁODYCH LIDERÓW JAKOŚCI ma zaszczyt zaprosić Państwa w imieniu Instytutu Nauk o Jakości do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 1 i 2 czerwca 2023 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Wydarzenie to obejmuje:

1. XVIII FORUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH – prezentacja projektów związanych z obszarami tematycznymi konferencji, realizowanych przez studenckie koła naukowe.

2. KONKURS PRAC SEMINARYJNYCH – prezentacja prac dyplomowych związanych z obszarami tematycznymi konferencji.

Dla Autorów najlepszych projektów i prac wyłonionych przez jury konkursowe przewidziane są atrakcyjne nagrody!

Obszary tematyczne:

▪ Bezpieczeństwo, kształtowanie i ocena jakości żywności

▪ Bezpieczeństwo, kształtowanie i ocena jakości produktów przemysłowych

▪ Konsumenckie uwarunkowania jakości produktu

▪ Zarządzanie produktem w rynkowym cyklu życia

▪ Innowacyjne materiały i technologie opakowaniowe

▪ Zrównoważony rozwój produktu

▪ Systemowe zarządzanie jakością

Terminarz:

do 31 marca 2023              zgłoszenie udziału i proponowanej formy prezentacji (wystąpienie ustne lub poster)

do 20 kwietnia 2023          przesłanie abstraktu i dokonanie opłaty konferencyjnej

do 10 maja 2023                przesłanie artykułu do publikacji w monografii „Młodzi Liderzy Jakości 2023” – wydanie elektroniczne we wrześniu z nadanym numerem ISBN

Koszt udziału w konferencji wynosi 130 PLN dla każdego uczestnika

Powyższa kwota obejmuje:

✓ czynne uczestnictwo w konferencji

✓ materiały konferencyjne – książka abstraktów, monografia

✓ certyfikat potwierdzający udział w konferencji

✓ catering

✓ spotkanie rekreacyjno-integracyjne

Opłatę prosimy wpłacać na konto:

54 1090 1359 0000 0000 3501 8918 Santander Bank Polska SA

W tytule przelewu należy wpisać: DMLJ, imię i nazwisko, nazwę SKN-u i uczelni

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konferencji: www.dmlj.ue.poznan.pl

Abstrakty i artykuły prosimy przesyłać bezpośrednio na adres: dmlj@ue.poznan.pl

Pozostałe informacje m.in. wytyczne dotyczące przygotowania abstraktów, publikacji oraz prezentacji lub posteru są zamieszczone również na stronie internetowej konferencji.

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku:

https://www.facebook.com/DMLJUEP

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. inż. Wojciech Kozak, prof. UEP

wojciech.kozak@ue.poznan.pl

Instytut Nauk o Jakości

al. Niepodległości 10,

61-875 Poznań

tel. + 48 61 856 92 14/13

sekretariat.inj@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.