Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Greenwashing – nowe wyzwania

Konferencja online PFPŻ ZP

pt.: Greenwashing – nowe wyzwania

5 grudnia 2023 r.

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w konferencji pt.: Greenwashing – nowe wyzwania, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2023 r. w formule on-line na platformie ZOOM.

Program:

  • Zrównoważony rozwój a greenwashing

Agnieszka Oleksyn-Wajda, Radca prawny, Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska Uczelni Łazarskiego

  • Pierwsza w Polsce samoregulacja dotycząca reklamy środowiskowej

Piotr Kwiecień, Dyrektor Generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

  • Greenwashing w świetle zasad uczciwej konkurencji i praw IP

Marek Oleksyn, Radca prawny, Partner, SK&S

  • UOKiK a greenwashing

Joanna Marek, Radca prawny, Senior Counsel, SK&S

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla pracowników firm produkcyjnych z działów ochrony środowiska oraz działów prawnych!

Zapraszamy do udziału! Przypominamy również, że my jako czasopismo „Przemysł Spożywczy” jesteśmy patronem medialnym wydarzenia.

Kontakt:

Monika Jonczak – dyrektor ds. marketingu

e-mail: m.jonczak@pfpz.pl

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.