„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Francja mówi NIE zamiennikom mięsa

Francja wprowadziła zakaz stosowania nazw towarów pochodzenia zwierzęcego wobec produktów roślinnych. Francuski rząd, dekretem opublikowanym 27 lutego, doprecyzował listę nazw produktów pochodzenia zwierzęcego, których nie można stosować przy sprzedaży towarów pochodzenia roślinnego. To odpowiedź na żądania sektora produktów mięsnych.

Nazwy takie jak: filet, sznycel, antrykot czy szynka będą zarezerwowane dla produktów pochodzenia zwierzęcego. Do tej pory produkty pochodzenia roślinnego, tzw. zastępniki, mogły być nazywane tak jak produkty pochodzenia zwierzęcego. Branża wytwarzająca produkty mięsne sprzeciwiała się tej praktyce, podnosząc argument, że wprowadza to konsumenta w błąd.

Pierwszy dekret w tej sprawie rząd francuski opublikował 22 czerwca 2022 r., ale został on wtedy skierowany do poprawek w Radzie Stanu, organu opiniującego projekty ustaw, proponowanych przez rząd poprzez dekrety. Nowy tekst zakazuje również wszelkich metod promowania produktów pochodzenia roślinnego terminologią, która w jakiś sposób nawiązuje do gatunków zwierząt, ich morfologii czy anatomii.

Produkty, które zawierają składniki pochodzenia zwierzęcego, ale w ich skład wchodzą rośliny, nie są poddane powyższej zasadzie, o ile respektują stosunek procentowy, określony w dekrecie. Takimi produktami są w dużej mierze wędliny, takie jak chorizo, kiełbasy czy cordon bleu.

Nowe prawo dotyczy jedynie produktów produkowanych we Francji, zatem produkty roślinne produkowane w innych krajach UE nadal będą mogły być sprzedawane pod nazewnictwem, zarezerwowanym we Francji dla produktów zwierzęcych.

Za nieprzestrzeganie nowego prawa dekret przewiduje kary dla producentów o maksymalnej wartości 1500 euro w przypadku osoby fizycznej i 7500 euro w przypadku firmy.

(PAP)

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.