„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Drodzy Czytelnicy,

Rolnictwo jest ważnym sektorem gospodarki Unii Europejskiej, zapewniającym zatrudnienie i bezpieczeństwo żywnościowe mieszkańcom naszego kontynentu. Stoi przed trudnymi wyzwaniami, takimi jak spadek ceny skupu, zmiany klimatyczne, z którymi wiążą się dotkliwe susze i gwałtowne powodzie, wzrost kosztów produkcji spowodowany wzrostem cen paliw i nawozów, które z kolei są bezpośrednim skutkiem wojny. W ostatnich latach Unia Europejska wprowadziła lub planuje wprowadzić szereg regulacji dotyczących zrównoważonej produkcji rolnej, co przede wszystkim prowadzi do ograniczonego stosowania pestycydów oraz nawozów sztucznych.

Przywództwo to dziś zagadnienie modne. Adaptuje się je na różne grunty, nie zawsze z tym samym skutkiem. Niemniej, odnośnie do organizacji różnego typu, zwłaszcza zaś organizacji gospodarczych, użycie terminu przywództwo stało się już jakiś czas temu podstawowym elementem diagnostycznym. Innymi słowy – w każdym przedsiębiorstwie doszukujemy się przywództwa, analizujemy je i usprawniamy. Trzeba przyznać, że owa moda na przywództwo to moda dobra, funkcjonalna, pożyteczna. Myślenie o nowoczesnych przedsiębiorstwach, a także o organizacjach pozagospodarczych, w kategoriach przywództwa – dynamizuje ów obraz i skłania do przeniesienia akcentów na zagadnienia potencjału ludzkiego i społecznego organizacji. A o to przecież chodzi. Zwłaszcza w XXI w. warto byłoby przyjąć, że wszelkie elementy humanizujące stosunki pracy są potrzebne.

Odliczenia związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej są dobrym sposobem na poprawę sytuacji ekonomicznej. Jednak część podatników nie wie o możliwości skorzystania z atrakcyjnych dla nich rozwiązań. Z kolei inni zupełnie niepotrzebnie obawiają się dodatkowych kontroli fiskusa. A zaznaczyć trzeba, że jeżeli już, to zazwyczaj są to jedynie drobne działania sprawdzające. Dzięki należycie przygotowanemu rozliczeniu, można sporo zyskać i spokojnie czekać na zwrot. Państwo sprzyja bowiem podejmowaniu innowacyjnych działań. Świadczą o tym wprowadzane preferencje – ulga B+R, na prototyp, na ekspansję czy ulga na robotyzację. Wkrótce też przekonamy się, jak nowy rząd będzie wspierał firmy w ww. zakresie i co ewentualnie się zmieni. Należy to obserwować z uwagą, bo zainteresowanie ulgami podatkowymi, szczególnie w obszarze innowacji będzie rosło. Warto więc wyprostować niektóre opinie, jakie krążą.

W ostatnich latach bezpieczeństwo żywnościowe stało się jednym z głównych priorytetów dla konsumentów, producentów oraz sieci handlowych. W miarę jak rynek spożywczy staje się coraz bardziej globalny i złożony, sieci handlowe stoją przed szeregiem wyzwań w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego dla swoich klientów. Zrozumienie i skuteczne zarządzanie tymi wyzwaniami są kluczowe dla utrzymania zaufania klientów oraz dla dalszego rozwoju sieci handlowych jako głównych dostawców produktów spożywczych na rynku.

Wytyczne dotyczące projektowania pracowni sensorycznej przedstawia norma PN-EN ISO 8589 Analiza sensoryczna – Ogólne wytyczne dotyczące projektowania pracowni analizy sensorycznej. Oczywiście gdyby udało się spełnić wszystkie wymagania normy, warunki oceny byłyby idealne, jednak nie zawsze do dyspozycji jest wystarczająca ilość miejsca potrzebnego do zorganizowania pracowni oraz wymaga to często dużych nakładów finansowych. Można zatem potraktować wytyczne jako wskazówki do przygotowania obszaru, w którym będą wykonywane testy. Naczelną zasadą jest, aby przygotować pomieszczenie do oceny sensorycznej w taki sposób, aby można było prowadzić testy w znanych i kontrolowanych warunkach, przy najmniejszej liczbie czynników rozpraszających oraz ograniczyć wpływ czynników psychologicznych i warunków fizycznych na wyniki oceny.

Kurcząca się w błyskawicznym tempie populacja Polski, pogłębiająca się luka kompetencyjna w coraz większej liczbie branż i wiele stereotypów, których Polacy nie chcą się pozbyć. To prawdziwe problemy, z którymi rynek pracy będzie musiał się zmierzyć, by wykorzystać ogromny potencjał coraz ważniejszego dla siebie pokolenia pracowników – tzw. silversów. Pomimo tego, że firmy coraz częściej zauważają potrzebę budowania wielopokoleniowych zespołów, na rynku pracy wciąż panują fałszywe przekonania na temat silversów. To pracownicy w wieku 50+, którzy powoli zbliżają się do wieku emerytalnego, ale zanim zdecydują się na zakończenie aktywności zawodowej przepracują jeszcze nawet kilkanaście lat. Najczęściej mają ogromne doświadczenie, wiedzę i chęci, by nimi się dzielić z młodszymi pokoleniami.

Zapraszam również do szerszej eksploracji naszej strony internetowej oraz odwiedzenia naszego profilu na facebooku i linkedin, gdzie zamieszczamy aktualne informacje.

Życzę Państwu miłej lektury 

Monika Soszyńska-Masny

redaktor naczelna

e-mail: przemspozywczy@sigma-not.pl

tel. 605 453 537

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.