„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dostępność i przystępność cenowa nawozów w UE i na świecie

Nawozy pełnią ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego. Możliwość ich produkcji oraz ceny zależą w dużej mierze od dostępności gazu ziemnego. Światowy kryzys na rynku nawozów i globalny kryzys energetyczny wywołane rosyjską inwazją na Ukrainę mają obecnie negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i ceny żywności na świecie. W tym kontekście Komisja Europejska przedstawiła  komunikat w sprawie zapewnienia dostępności i przystępności cenowej nawozów.

Działania na rzecz utrzymania zrównoważonej produkcji nawozów w UE i ograniczenia zależności

W komunikacie przedstawiono szereg najlepszych praktyk i sposobów działania, aby rolnicy zoptymalizowali sposób stosowania nawozów i zmniejszyli zależność od nich swojej produkcji przy jednoczesnym zabezpieczeniu plonów:

  • Sektor krytyczny: W przypadku racjonowania gazu, państwa członkowskie mogą w swoich krajowych planach na wypadek sytuacji nadzwyczajnej zagwarantować priorytetowy, stały i niezakłócony dostęp do tego surowca dla producentów nawozów, zgodnie z komunikatem Komisji „Oszczędzanie gazu na bezpieczną zimę”.
  • Ukierunkowane wsparcie finansowe: Państwa członkowskie mogą udzielać specjalnego wsparcia rolnikom i producentom nawozów dzięki zmienionym tymczasowym kryzysowym ramom pomocy państwa.
  • Większa przejrzystość rynku: W 2023 r. Komisja uruchomi centrum monitorowania rynku nawozów w celu wymiany danych na temat produkcji, stosowania i cen nawozów, a także handlu nimi.
  • Zrównoważone praktyki rolnicze i szkolenia: Komisja będzie współpracowała z państwami członkowskimi w celu upowszechnienia wśród rolników odpowiednich metod działania.
  • Więcej nawozów organicznych: Zastąpienie, w miarę możliwości, nawozów nieorganicznych nawozami organicznymi zmniejszy zarówno zależność UE od gazu, jak i ślad węglowy sektora. 
  • Przejście na bardziej ekologiczne nawozy: Komisja będzie zachęcała państwa członkowskie do wspierania inwestycji na rzecz odnawialnego wodoru oraz biometanu na potrzeby produkcji amoniaku.
  • Dywersyfikacja handlu: Komisja nawiązała kontakt z alternatywnymi dostawcami nawozów w celu zrekompensowania wcześniejszych dostaw z Białorusi i Rosji. W lipcu 2022 r. Komisja zaproponowała również zawieszenie taryf handlowych na amoniak i mocznik, wykorzystywane do produkcji nawozów azotowych.

Wysokie i niestabilne ceny nawozów stanowią wyzwanie dla rolników w UE. Zakup nawozów stanowi średnio około 6 proc. kosztów produkcji, a w przypadku rolników prowadzących uprawy polowe jest to nawet do 12 proc. Celem unijnej strategii „Od pola do stołu” jest ograniczenie straty składników pokarmowych o 50 proc. do 2030 r. przy jednoczesnym zachowaniu żyzności gleby. Oprócz zapewnienia wyraźnych korzyści gospodarczych i środowiskowych, większa wydajność w UE zmniejszy również napięcia na rynku światowym.

/op.MM na podstawie informacji prasowej ec.europa.eu z dnia 9.11.2022.

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.