Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 2/2023

ECONOMY

LAW

 • Active Packaging in The Food Industry – Part 2 – Legal Aspects   (DOI10.15199/65.2023.2.2)
  Mikołaj Trusiński, Paweł Wojciechowski, Sabina Galus, Magdalena Chądzyńska, Małgorzata Nowacka  10

TECHNICS-TECHNOLOGY

 • Influence Of Selected Processes Used in Milk Processing on Survival of Listeria monocytogenes in Dairy Products  (DOI10.15199/65.2023.2.3)
  Piotr Śmigiel, Jarosław Kowalik, Marika Bielecka  14

FOOD-FEEDING

 • Yoghurts As Superfood  (DOI10.15199/65.2023.2.4)
  Aneta Brodziak, Tomasz Czernecki, Joanna Wajs, Maria Zuba-Ciszewska, Jolanta Król  20

EXPERT

 • Aromatic substances responsible for the taste and aroma of unflavoured premium fruit wines  
  Robert Wieprzkowicz-Rzewuski  31

EVENTS

 • What does plant-based salmon taste like? Fish alternatives increasingly available on the market  26
 • Image recognition (IR) is the guardian of order on the store shelf  30

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.