Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 2/2023

ECONOMY

LAW

 • Active Packaging in The Food Industry – Part 2 – Legal Aspects   (DOI10.15199/65.2023.2.2)
  Mikołaj Trusiński, Paweł Wojciechowski, Sabina Galus, Magdalena Chądzyńska, Małgorzata Nowacka  10

TECHNICS-TECHNOLOGY

 • Influence Of Selected Processes Used in Milk Processing on Survival of Listeria monocytogenes in Dairy Products  (DOI10.15199/65.2023.2.3)
  Piotr Śmigiel, Jarosław Kowalik, Marika Bielecka  14

FOOD-FEEDING

 • Yoghurts As Superfood  (DOI10.15199/65.2023.2.4)
  Aneta Brodziak, Tomasz Czernecki, Joanna Wajs, Maria Zuba-Ciszewska, Jolanta Król  20

EXPERT

 • Aromatic substances responsible for the taste and aroma of unflavoured premium fruit wines  
  Robert Wieprzkowicz-Rzewuski  31

EVENTS

 • What does plant-based salmon taste like? Fish alternatives increasingly available on the market  26
 • Image recognition (IR) is the guardian of order on the store shelf  30

Aktualności

III DNI MŁODYCH LIDERÓW JAKOŚCI

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, Komitet Organizacyjny III DNI MŁODYCH LIDERÓW JAKOŚCI ma zaszczyt zaprosić Państwa w imieniu Instytutu Nauk o Jakości do udziału w konferencji

Obraz autorstwa creativeart na Freepik

Image recognition (IR) strażnikiem porządku na sklepowej półce

Merchandising jest jednym z głównych instrumentów zachęcających klienta do zakupów stacjonarnych. Za odpowiednim ustawianiem produktu na półce kryje się dużo więcej niż się wydaje. Image