Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 12/2022

ECONOMY

 • Importance Of the Food Industry in The Economy of Poland and The European Union  (DOI10.15199/65.2022.12.1)
  Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Małgorzata Bułkowska, Jadwiga Drożdż  5

TECHNICS-TECHNOLOGY

 • Protein-Polysaccharide Hydrogels as Delivery Systems for Bioactive Substances – Using Curcumin as An Example  (DOI10.15199/65.2022.12.2)
  Adonis Hilal, Anna Florowska, Małgorzata Wroniak  13
 • Chemical Contaminants in Rapeseed Oils from The Polish Market  (DOI10.15199/65.2022.12.4)
  Małgorzata Wroniak, Karol Łysiak, Katarzyna Ratusz  21

FOOD-FEEDING

 • Analysis Of Consumers’ Opinions on Veal Meat  (DOI10.15199/65.2022.12.6)
  Karina Stanaszek, Tomasz Florowski, Anna Florowska  33

LOGISTIC-PACKAGING

EVENTS

 • Consumers rely on glass packaging – survey results  44

Aktualności

Kongresy dla branży żywnościowej

19 października 2023 r. w Warszawie  w Hotelu Arche, Al. Krakowska 237 odbędą się: X Kongres Bezpieczeństwa Żywności V Kongres Logistyczny III Kongres Produkcji Podstawowej