Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 10/2019

ECONOMY

 • 4 Domestic Dairy Sector After Poland’s Accession to the EU – Piotr Szajner (DOI 10.15199/65.2019.10.1) 

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 12 The Use of Propionic Acid Bacteria in Dairy Production – Małgorzata Ziarno, Dorota Zaręba  (DOI 10.15199/65.2019.10.2) 
 • 17 Comparison of Polyphenol Content and Antioxidant Activity of Selected Chocolates Obtained from Roasted and Unroasted Cocoa Beans – Paweł Pawłowski, Jolanta Kowalska (DOI 10.15199/65.2019.10.3) 
 • 24 Properties of raw materials for the production of unconventional flour  – Katarzyna Marciniak-Łukasiak, Anna Żbikowska, Iwona Szymańska, Katarzyna Żbikowska (DOI 10.15199/65.2019.10.4) 

FOOD – FEEDING

 • 32 Current Microbiological Hazards Listeria monocytogenes – Elżbieta Maćkiw, Monika Stasiak, Joanna Kowalska, Katarzyna Kucharek (DOI 10.15199/65.2019.10.5) 
 • 40 Water in Human Nutrition – Consumers Dilemmas – Klaudia Wiśniewska, Diana Wolańska-Buzalska, Katarzyna Okręglicka (DOI 10.15199/65.2019.10.6) 
 • 46 Plant Substitutes for Dairy Products Most Commonly Available on the National Market – Magdalena Stobiecka Joanna Wajs (DOI 10.15199/65.2019.10.7) 

EVENTS

 • 8 World Fruit and Vegetable Day!
 • 22 Superfruits
 • 29 17 International Dairy Forum completed
 • 37 World Food Day – the problems are still the same
 • 45 Report from the Polish Federation of Food Industry (PFPZ ZP) conference entitled „Labeling of food products in the light of legal requirements and case law”

Aktualności

Targi Warsaw Pack zapraszają

W dniach 23-25 kwietnia w Ptak Warsaw Expo odbędą się targi Warsaw Pack. Zgromadzą one wszystkie gałęzie branży technik pakowania i opakowań.