„Przemysł Spożywczy” znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Contents 10/2019

ECONOMY

 • 4 Domestic Dairy Sector After Poland’s Accession to the EU – Piotr Szajner (DOI 10.15199/65.2019.10.1) 

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 12 The Use of Propionic Acid Bacteria in Dairy Production – Małgorzata Ziarno, Dorota Zaręba  (DOI 10.15199/65.2019.10.2) 
 • 17 Comparison of Polyphenol Content and Antioxidant Activity of Selected Chocolates Obtained from Roasted and Unroasted Cocoa Beans – Paweł Pawłowski, Jolanta Kowalska (DOI 10.15199/65.2019.10.3) 
 • 24 Properties of raw materials for the production of unconventional flour  – Katarzyna Marciniak-Łukasiak, Anna Żbikowska, Iwona Szymańska, Katarzyna Żbikowska (DOI 10.15199/65.2019.10.4) 

FOOD – FEEDING

 • 32 Current Microbiological Hazards Listeria monocytogenes – Elżbieta Maćkiw, Monika Stasiak, Joanna Kowalska, Katarzyna Kucharek (DOI 10.15199/65.2019.10.5) 
 • 40 Water in Human Nutrition – Consumers Dilemmas – Klaudia Wiśniewska, Diana Wolańska-Buzalska, Katarzyna Okręglicka (DOI 10.15199/65.2019.10.6) 
 • 46 Plant Substitutes for Dairy Products Most Commonly Available on the National Market – Magdalena Stobiecka Joanna Wajs (DOI 10.15199/65.2019.10.7) 

EVENTS

 • 8 World Fruit and Vegetable Day!
 • 22 Superfruits
 • 29 17 International Dairy Forum completed
 • 37 World Food Day – the problems are still the same
 • 45 Report from the Polish Federation of Food Industry (PFPZ ZP) conference entitled „Labeling of food products in the light of legal requirements and case law”

Aktualności

Drodzy Czytelnicy,

Wprowadzenie nowych systemów sztucznej inteligencji w postaci modeli prowadzących czaty internetowe mocno zamieszało na rynku pracy informatyków i badaczy związanych z analizą danych.

Nowe Centrum Innowacyjnych Technologii

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu otwarto w czerwcu Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT). Z laboratoriów będą korzystać studenci, naukowcy i biznes.